Ing. Jiří Burian

senátor PČR
radní města

nám. T. G. Masaryka 32
264 01  Sedlčany
nám. T. G. Masaryka 32
264 01  Sedlčany

Životopis

Ing. Jiří Burian po absolvování gymnázia v Sedlčanech studoval od roku 1966 na stavební fakultě ČVUT v Praze, obor pozemní stavitelství. Toto studium ukončil státní závěrečnou zkouškou v roce 1971. V 70. letech pracoval jako stavbyvedoucí na různých stavbách v Praze a v 80. letech jako vedoucí odboru výstavby MěNV v Sedlčanech.

V únoru 1990 převzal vedení města a od prvních svobodných komunálních voleb v listopadu 1990 je šesté volební období starostou města Sedlčany. Zároveň čtvrté volební období zasedá v zastupitelstvu Středočeského kraje. Je ženatý, manželka je praktickou lékařkou, syn pracuje v tiskařském oboru a dcera je psycholožkou.

V roce 1991 se stal spoluzakladatelem ODS v Sedlčanech.

Články (2)

Další články