28. listopadu 2013

Éra vlivných podnikatelů u ODS končí

Obhájil jste post šéfa ODS v Plzeňském kraji. V této funkci jste už deset let, co pro vás obhajoba mandátu na další dva roky znamená? 

Potvrzuje to, že přes všechny problémy, které ODS má, je strana v Plzeňském kraji v dobré kondici a dosahuje lepších výsledků proti celorepublikovému průměru. I po deseti letech má většina delegátů pocit, že regionální ODS vedu dobře. Je to pro mě samozřejmě silný závazek a budu se pokoušet i v dalších letech dělat vše pro to, aby regionální ODS byla silnější a abychom na podzim příštího roku obhájili většinu našich komunálních politiků. 

Může podpora něco změnit ve vaší případné kandidatuře do čela celorepublikové
 ODS? 

Jasně jsem řekl, že osobní ambice v případě kandidatury na předsedu ODS nejsou na prvním místě. Pro mě je důležité, aby v čele ODS stál člověk, který z daných kandidátů bude nejlepším kandidátem, a tedy i předsedou. Jsem přesvědčen, a řekl jsem to také na regionálním sněmu, že pokud bude kandidovat Petr Fiala, pak jeho kandidaturu podpořím, protože si myslím, že by byl lepším předsedou než já. Ve vedení ODS by byl novou tváří a nemohl by být spojován s érou Mirka Topolánka či Petra Nečase. Může tak více pomoci k restartu ODS. 

Z krajské ODS loni odešel její místopředseda a vlivný podnikatel Jan Michálek. Nedávno ve straně skončil další byznysmen, Petr Štrunc. Před několika dny na regionálním sněmu neuspěl ani Roman Jurečko, když nebyl znovuzvolen krajským místopředsedou. Znamená to, že éra vlivných podnikatelů v plzeňské ODS končí? 

Jsem přesvědčen, že éra podnikatelů u ODS obecně končí, a to mimo jiné i proto, že ODS je dnes stranou se slabšími volebními výsledky. Ti, kteří byli v ODS z čistě pragmatických a ekonomických důvodů, od ODS naštěstí odpadnou a přidají se k těm politickým stranám, které jsou úspěšnější. Samotný volební neúspěch ODS je velkou prohrou, ale současně i šancí udělat restart a zbavit se těch, kteří politiku spojovali se svými ekonomickými zájmy. 

Starostové za ODS chtějí, aby politika strany vycházela z obcí, měst a regionů. Jaký na to máte pohled jako krajský šéf a celorepublikový místopředseda strany? 

S tím souhlasím. Jsem přesvědčen, že dnes jsou největší politickou devízou ODS její komunální politici, a to zvláště starostové a místostarostové, kteří se léta starají o svá města a obce a mají tak výraznou osobní podporu mezi voliči. Toto je základ ODS a my musíme udělat vše pro to, abychom obhájili posty a mandáty v příštích komunálních volbách. 

Jaký je váš recept na to, abyste příští rok v komunálních volbách uspěli? 

Jsem přesvědčen, že ODS nyní musí dělat věcnou opoziční politiku. Dále si musíme zvolit nové vedení, kde budou důvěryhodní lidé, kteří tuto věcnou politiku budou schopni dělat. Neexistuje žádný jednoduchý recept. Pouze to, že budeme v opozici, že se očistíme od problematických osob a že s námi nebudou spojovány žádné skandály ani problémy s vládnutím, nám může pomoci, abychom se opět stali výraznou stranou. Nicméně musíme také veřejnosti nabízet věcná řešení, založená na našem pravicovém programu. Ne pouze kritizovat, jako to dělala opoziční ČSSD. V Plzni ODS splnila většinu ze svých programových cílů, které si vytyčila, a já pevně doufám, že to voliči při rozhodování ocení. 

(Autor: Jan Švábek)

JUDr. Jiří Pospíšil

místopředseda strany
předseda regionálního sdružení
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel
poslanec PČR
předseda Stínové asociace krajů ODS