1. září 2023

Letecká záchranka k kraji zůstává v režimu 24/7, ODS s TOP 09 požaduje jasné stanovisko kraje namísto mediálních výroků

Letecká záchranná služba zůstává v Plzeňském kraji v režimu 24/7, na tom se nic nezmění. Ve hře je zřízení nové základny letecké záchranky v Karlovarském kraji, v západních Čechách by tak mohly být nově dvě základny. Zastupitelé klubu ODS a TOP 09 požadují, aby krajská koalice ANO, Piráti a STAN vyslovila jasné a závazné stanovisko zajišťující zachování letecké záchranné služby i v případě vybudování gigafactory, a to v podobě změny znění memoranda o zmenšení podnikatelského parku v lokalitě Líně.

Neexistuje žádná jiná varianta, než provoz letecké záchranné služby v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu,” uvedl senátor a krajský zastupitel Pavel Karpíšek (ODS), jehož slova potvrdila též bývalá hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS), která doplnila, že životy napříč krajem pomáhá tým LZS úspěšně zachraňovat již více než třicet let, nehledě na politickou konstelaci.

Vedle Plzeňského kraje by mohla nově vzniknout základna letecké záchranné služby též v Karlovarském kraji. Západní Čechy by díky tomu disponovaly dvěmi základnami, což by umožnilo lepší pokrytí oblasti Krušných hor, kde je aktuálně záchranná služba poskytována ve spolupráci s německými kolegy. Provoz letecké záchranné služby v Plzeňském kraji bude i nadále zajišťovat armáda, smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nevidím jediný důvod, proč by mělo dojít ke změně. Je v zájmu našeho kraje a jeho obyvatel v dosavadní spolupráci, která překračuje hranice republiky, pokračovat,” vysvětlil primář Klatovské nemocnice a současně zastupitel Richard Pikner (TOP 09), který dodal, že mediální hysterie vyvolaná hejtmanem Rudolfem Špotákem spolu s primátorem Romanem Zarzyckým je de facto uměle vytvořeným problémem, který vede jen šíření obav mezi obyvateli Plzeňského kraje.

V případě výstavby průmyslového parku gigafactory Líně je možná alternativní varianta přesunu letiště LZS do jiné lokality nacházející se na území Plzeňského kraje, přičemž jedna z nich se nachází v katastru Chotěšov. Bylo by zcela nezodpovědné, pokud by se stát, reprezentovaný zainteresovanými ministerstvy, nepřipravil na různé varianty a jednou z nich je právě přesun základny v Líních do jiné lokality na území Plzeňského kraje,” vysvětlil zastupitel Karpíšek a dodal, že je politováníhodné, že vedení kraje zúžilo svůj postoj k problematice pouze na mediální útoky a rezignovalo tak na skutečné hájení zájmů obyvatel kraje.

Zastupitelský klub ODS a TOP 09 požaduje po vedení kraje, v jehož čele stojí koalice ANO, Pirátů a STAN, aby podniklo konkrétní kroky, z nichž bude patrné, že prioritou kraje je udržení letecké záchranky i v případě výstavby průmyslového parku gigafactory Líně, namísto rozporuplných mediálních prohlášení ze strany hejtmana Špotáka a primátora Zarzyckého. Právě současné vedení kraje - přes své emocionální mediální výroky - totiž nezařadilo na program jednání zářijového zastupitelstva bod věnující se problematice letecké záchranné služby v Líních. Zainteresovaná ministerstva, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu, zdravotnictví i obrany a současně dotčené obce mají společný zájem, a tím je poskytnutí maximální možné podpory na zajištění kontinuity provozování letecké záchranné služby na území Plzeňského kraje,”doplnil zastupitel Pikner. Přáním každého - nehledě na politickou příslušnost - je, aby fungoval krajský záchranný systém, který je unikátní a na vysoké úrovni, tak jako doposud,” uzavřela zastupitelka Mauritzová a dodala, že zastupitelé za ODS a TOP 09 pro to udělají maximum.

Štítky:
tisková zpráva