Základní pilíře kvalitní školy – motivovaný ředitel a motivovaní učitelé
1. září 2021

Martin Baxa: Základní pilíře kvalitní školy – motivovaný ředitel a motivovaní učitelé

(www.ods.cz) Jedno osvědčené přísloví říká: „Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ Jen dostatečně motivovaný učitel může být živou inspirací. A totéž platí i o řediteli školy.

Správná a dostatečná motivace pedagogického týmu je cestou ke zkvalitnění celého školství. Proto garantujeme, že zavedeme a udržíme platy pedagogů minimálně na úrovni 130 % průměrné hrubé mzdy. Posílíme netarifní složku učitelského platu a zajistíme i dostatečnou motivaci v průběhu celé pedagogické kariéry.

Stejnou prioritu má dobré ohodnocení školského managementu v čele s řediteli škol a také dalších nepedagogických zaměstnanců škol na všech stupních.

Zároveň zlepšíme podmínky pro výkon učitelského povolání. Učiníme tak zejména rozšířením odborné podpory učitelů ve školách. Samozřejmostí bude další vzdělávání či všestranná a pestrá metodická podpora se zapojením České školní inspekce.

Vytvoříme systém podpůrných odborných profesí, které z učitelů sejmou část nevýukových povinností.

Zvláštní pozornost budeme věnovat budoucím a začínajícím učitelů. Posílíme motivaci pro výběr učitelského povolání a podpoříme kvalitu profesní přípravy učitelů s důrazem na osvojení si praktických kompetencí. Každý, kdo se pohybuje ve školství, dobře ví, jak náročný je nástup absolventů do výuky a jak je rizikový z hlediska jejich další budoucnosti v učitelském povolání. Proto podpoříme začínající pedagogy prostřednictvím tzv. uvádějících učitelů z řad starších kolegů.

Zavedeme příplatky pro třídní učitele, jejichž práce je stále náročnější a důležitější při vytváření dobré atmosféry ve třídě a předcházení patologickým jevům, jako je šikana.

Ředitel školy v sobě musí spojovat manažerské dovednosti i pedagogický leadership. Proto zavedeme závazná pravidla a zásady pro konkurzní řízení na místa ředitelů škol. Posílíme pravomoci ředitele při rozdělování finančních prostředků školy.

Snížíme byrokracii, která dusí školský management i samotné učitele.

Některé z těchto kroků máme možnost realizovat již nyní, tedy ještě před volbami. Proto plně podporujeme přijetí novely zákona o pedagogických pracovních, která již řadu týdnů leží v Poslanecké sněmovně. A kterou blokují poslanci vládní koalice, již ji původně podpořili.

Martin Baxa
místopředseda strany
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
primátor

Více o autorovi