Interpelace na ministra průmyslu a obchodu a dopravy ve věci vyhlášení programu COVID kultura 3
3. prosince 2020

Martin Baxa: Interpelace na ministra průmyslu a obchodu a dopravy ve věci vyhlášení programu COVID kultura 3

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Martina Baxy na ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka ve věci kdy bude vyhlášen program COVID kultura 3?

Martin Baxa:

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Pane vicepremiére, já si vás dovolím oslovit v tématu, které se týká oblasti kultury. Model interpelací neumožňuje oslovit hned dva ministry, tak si v této mezirezortní problematice, která se týká kultury, i působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, tedy dovolím oslovit vás.

Moje otázka je vlastně jednoduchá a položím ji hned na začátku. Zda se plánuje pokračování programu COVID - Kultura 2, který po neúspěchu programu COVID - Kultura 1 byl vyhlášen a jehož cílem je podpora podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti, řeknu-li to přesně, dikcí toho, jak je tento program formulován, neboli to, že má pomoci obecně tedy podnikatelům v kultuře, kam spadá poměrně široké spektrum subjektů, ať už to jsou hudební agentury, festivalový byznys, ať už jsou to soukromá divadla, umělecko manažerské agentury, ale také audiovize nebo knižní trh. Ten dosavadní program byl nastaven na principu faktické kompenzace za neuskutečněnou akci, nebo příspěvek na činnost, která byla v letošním roce vládními restrikcemi omezena. Pevně věříme, že v příštím roce už takové razantní omezení nebude, ale současně víme, že bezpochyby činnost těchto kulturních subjektů bude zasažena vážně. V protiepidemickém systému je to rozvolňování velmi pozvolné, instituce se musejí spoléhat na prodej vstupenek, kde lidé přece jenom projevují velkou obezřetnost, a na straně druhé to jsou instituce a akce, které tvoří nedílnou součást české kultury.

Já jsem tedy pevně přesvědčen o tom, že stát vedle podpory, kterou poskytuje Ministerstvo kultury, musí pokračovat v pomoci těmto subjektům, těmto podnikajícím subjektům v kultuře, které vytvářejí nedílnou součást kulturní nabídky v naší zemi. Moje otázka tedy směřuje, zda se program COVID - Kultura 3, který takto pracovně nazývám, připravuje a jak by měl vypadat. Děkuji.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček:

Dobrý den ještě jednou všem. Hezké odpoledne.

Program COVID - Kultura je skutečně realizován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Byla dlouhá diskuse, jestli ho nechat na Ministerstvu kultury, nebo jestli ho nechat na Ministerstvu průmyslu, ale s ohledem na to, že se jedná víceméně o podnikatele, tak nakonec jsme k tomu přistoupili tak, že přece jenom k tomu podnikatelskému sektoru má náš rezort blíže, takže vznikl nesmírně zajímavý program. Já jsem z něho měl samozřejmě velkou obavu, když jsme do toho šli, protože náš rezort není specialistou na tyto podpůrné činnosti. První výzva - program COVID 1 - což byli vlastně ti aktéři v té oblasti kultury, kteří si připravili svoje návrhy, my jsme to s nimi nějak negociovali, tak tam se i s ohledem na to, že jsme tam byli relativně restriktivní, jelo se to někdy v červenci, když už se to začalo nadechovat a mysleli jsme si, že to dobře pojede, vyčerpalo necelých 150 mil. korun, a pak jsme si znovu sedli s tou kulturní obcí a mám hrozně dobrý pocit z programu COVID - Kultura 2. Velmi poctivě se na tom odpracovalo skutečně mnoho a v tuto chvíli je řádově 265 mil. + 443 mil. - beru to podle segmentů a podle účelovosti programu - de facto vyčerpáno, to znamená, že zjednodušeně je to nějakých 700 mil. korun, což je hrozně dobře. Ti podnikatelé v té oblasti jsou v tuhle chvíli, neříkám nadšeni, protože samozřejmě ta kultura stojí, o tom není nejmenších chyb, ale v zásadě docela spokojeni a musím říct, že celá ta podnikatelská obec, jejich zástupci, asociace, svazy opravdu nesmírně intenzívně s naším rezortem komunikují a mám z toho dobrý pocit, sám se s nimi potkávám. A logicky nás to svádí k tomu, že bychom v tom neměli skončit, ne snad proto, že bychom se v tuhle chvíli chystali na nějakou další plošnou podporu, ale ta velká otázka je, co dál s tím segmentem bude.

Protože všechno se v zásadě rozbíhá, byť s určitými restrikcemi, ale zde jsme skutečně v situaci, že stojí kina, stojí divadla a otázka je, jestli třeba i ty agentury nebo provozovatelé nebo ti, kteří organizují koncerty, menší kapely a tak dále, jestli nejenom, když to bude spuštěno, to bude fungovat, ale jestli vůbec nebudou mít lidé obavu navštěvovat ty koncerty a jestli vůbec ten celý segment nedostane prostě, řekněme, úplně jiný formát. A já tady nechci teď ani filozofovat ani prostě nějakým způsobem odhadovat, jak se bude všechno vyvíjet, ale skoro si troufám tvrdit, že dva segmenty v době covidové a postcovidové budou docela zásadně změněny i určitou filozofií toho, jak dále budou fungovat, a to je segment cestovního ruchu a segment kultury, protože je nepochybné, že i v příštím roce lidé budou obezřetnější, lidé budou cestovat prostě možná podle jiných pravidel a s největší pravděpodobností budou i navštěvovat kulturní akce podle jiných pravidel. Takže my tady dneska vnímáme dvě věci. Jedna věc je zvážit to, jestli pokračovat v tomhle programu a možná ho ještě lépe dopilovat a lépe odchytat to, co třeba ještě tam dneska chybí, což by asi taky šlo, ale co považuji za úplně nejzásadnější, je, začít připravovat skutečně restart kultury ve smyslu úplně nových pravidel a podmínek toho, jak budou tyto aktivity realizovány, co se tam bude muset dodržovat a začít vlastně připravovat i veřejnost na to, že kultura se musí rozjet, že není možné prostě bez ní existovat, fungovat, že prostě navštěvovat kulturní akce dává smysl, ale v jiném režimu a na to budeme muset připravit i ty aktéry, ale i ty zákazníky. Takže myslím si, že to je ještě širší debata než jenom prostě prodloužení dotačního programu, ale začít připravovat pravidla - a řekněme - vůbec koncepční přístup k tomu, jakým způsobem budou fungovat kapely v klubech do pěti set lidí, popřípadě ve větších halách a tak dále, jak to vůbec celé organizovat a jak umožnit to, že vlastně ti aktéři budou přežívat a současně lidé nebudou v nebezpečí, pokud budou navštěvovat jejich akce. Myslím si, že to je obrovská výzva a pokud to nezačneme teď řešit, tak to může být skutečně odvětví, které si projde peklem v příštích měsících a letech.

Martin Baxa:

Já s vámi, pane vicepremiére, v tom hodnocení souhlasím, byť ta vaše vize působí maličko dystopicky. My věříme tomu, že prostě dojde k tomu, že se po odeznění těch hlavních koronavirových vln kultura začne vracet zpátky do kolejí. Nevíme, jestli se bude někdy v příštím roce možné potkat na koncertě společně se čtyřiceti tisíci dalšími návštěvníky, ale ten segment kultury, pane vicepremiére, o kterém já mluvím, nezahrnuje jenom velký koncertní byznys, zahrnuje to knižní trh, knihkupectví, nakladatelství, zahrnuje to hudební kluby, to znamená, ta kulturní zařízení v oblasti kulturního byznysu podnikání, která nepotřebují mít nějaká přísná epidemická pravidla závislá třeba na velkém počtu návštěvníků, ale tato zařízení nebo tyto instituce tímto, současnou situací trpí a myslím si, že můžeme formulovat to, jakým způsobem by měla kultura fungovat v těch, řekněme, postcovidových časech, v tom dlouhodobějším horizontu, ale ti podnikatelé budou potřebovat pomoc hned. Budou ji potřebovat od 1. ledna příštího roku, a proto směřuje moje otázka k tomu, zda COVID - Kultura 3 už se reálně připravuje.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček:

My dopočítáme, kolik nám zůstane zdrojů z COVID - Kultura 2, která se teď bude uzavírat, a pokusíme se ještě COVID - Kultura, ať už to bude trojka nebo prodloužení té dvojky, zrealizovat. Já si myslím, že by to smysl dávalo a že bychom ty následující týdny odchytili. Ale skutečně to, co jsem říkal ve smyslu začít připravovat koncepčně vůbec režim pro kulturní akce - a souhlasím s tím, to nejsou jenom koncerty, to je celá řada dalších aktivit - je zcela zásadní, protože to, o čem celá řada těch aktivit je, to je sociální kontakt a na tom to prostě bylo založeno. To není jenom o tom, že si jdu něco poslechnout, ale že se tam ti lidé baví, že se tam prostě drží za ruce, že tam prostě nějakým způsobem jsou pospolu, a toto všechno do značné míry může být trošku ohroženo, nejenom proto, že to sice bude povolené, ale jestli ti lidé prostě budou mít ten zájem to navštěvovat. Takže je třeba jim připravovat režim takový, abychom to zavčasu odchytli. A jinak souhlasím s tím, tak kultura pokračování by smysl dávala a my už v tuhle chvíli s panem ministrem Zaorálkem rozpracováváme její další teze.

Martin Baxa
místopředseda strany
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
primátor

Více o autorovi