Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci možného uzavření Klokánku v Janovicích nad Úhlavou
23. ledna 2020

Ilona Mauritzová : Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci možného uzavření Klokánku v Janovicích nad Úhlavou

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslankyně Ilony Mauritzové na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci možného uzavření Klokánku v Janovicích nad Úhlavou.

Ilona Mauritzová:

Vážená paní ministryně, obracím se na vás s problémem, který se velmi citelně dotýká mého plzeňského regionu, ale i celé České republiky. Tématu možného uzavření Klokánku v Janovicích nad Úhlavou se již věnují média a dopis s prosbou o pomoc byl již zaslán od předsedkyně Fondu ohrožených dětí snad téměř každému starostovi našeho kraje. Při jeho čtení mám pocit, že opravdu jediný, kdo může a zároveň by uměl danou situaci řešit, jste vy a vámi vedené Ministerstvo práce a sociálních věcí. Opravdu si myslíte, že je lepší nechat Fond ohrožených dětí v tíživé situaci prodat pod cenou jejich jedinou budovu, která navíc je domovem, kde může být umístěno až 28 dětí? Není lepší v takovémto zcela výjimečném případě přimhouřit oko a podat pomocnou ruku Fondu ohrožených dětí, na jehož přínosu pro společnost se jistě shodneme? Celá situace je o to složitější, že se jedná o jediné zařízení Klokánku v Plzeňském kraji, a Fond ohrožených dětí v této tíživé situaci poskytuje pomoc téměř 170 dětem v České republice.

Vážená paní ministryně, děkuji vám za zodpovězení mých otázek a moc vás prosím, abyste se případu zmíněných dětí, pečujících tet a dalších zaměstnanců Klokánku, a to i u nás v Janovicích nad Úhlavou, věnovala a zabránila tomu, že bude muset na konci února ukončit svou činnost.


Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová:

Vážená paní poslankyně, co se týká vaší interpelace, dovolte, abych uvedla následující: Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dotační řízení v srpnu 2019 pro všechny provozovatele ZDVOPů za účelem částečného dofinancování, termín pro podání žádosti byl 9. září 2019. Dotaci obdrželo 27 příjemců. Fond dostal téměř 8 milionů Kč z celkových asi 18,5 milionů Kč, které byly k dispozici. To znamená 8 z celkových 18,5 milionů Kč. Zmiňovaný ZDVOP Klokánek z Janovic nad Úhlavou požádal za měsíc leden až červenec o částku 325 980 Kč a celou tuto částku obdržel. Opakuji - celou částku, o kterou požádal, obdržel. Dále jim byl přiznán státní příspěvek od Plzeňského kraje za měsíce roku 2019 ve výši 2 404 640 Kč. Klokánek je jedním ze šesti ZDVOPů v Plzeňském kraji a podílí se z 23 % na celkové kapacitě těchto zařízení v kraji. V prosinci minulého roku si fond požádal o další dotaci, nicméně je potřeba říci, že žádná výzva v prosinci minulého roku neběžela.

Chtěla bych podotknout, že pomoc dětem v nouzi je jedna z mých klíčových oblastí. Konec konců jsem také navrhla v právě běžící novele o sociálně-právní ochraně dětí navýšení těchto příspěvků tak, abychom nemuseli každoročně vyhlašovat výběrové řízení na dofinancování a aby zde byla zákonná úprava. Musím říct, že dlouhodobě o pomoci FODu komunikuji s panem prezidentem Zemanem a mám v této věci jeho plnou podporu. Musím říct, že problémy s financováním má celá organizace. Proto se její vedení rozhodlo, že část potřebných finančních prostředků k fungování celého FODu nad rámec finančních prostředků ze státního rozpočtu zajistí prodejem části svého majetku. A vedení FODu poté samo mezi svým majetkem vybralo k prodeji právě budovu Klokánku Janovice nad Úhlavou.

Ještě bych chtěla říci, že FODu byl v roce 2019 přiznán podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí státní příspěvek ve výši 51 323 560 Kč. Navíc, a to je taky důležité říci, MPSV dlouhodobě podporuje FOD nad rámec státního příspěvku na základě žádosti FOD. V roce 2016 to bylo 20 milionů Kč, v roce 2017 to bylo 12,8 milionů Kč, v roce 2018 to bylo 10 271 000 Kč a zmiňovaná výše v posledním roce byla téměř 8 milionů Kč. Stejně jak jsem zmiňovala, tak FOD podporuje i pan prezident Miloš Zeman, který každoročně přispívá. Letos daroval FODu 2 miliony Kč a celkově od roku 2015 věnoval fondu 12,4 milionu Kč. To znamená, že prostředky na dofinancování těchto zařízení nejsou vůbec nízké.

Co se týká konkrétní situace v Janovicích nad Úhlavou, tak poté, co jsme obdrželi tu žádost, jsem pověřila náměstka členky vlády, aby se do Janovic nad Úhlavou vydal a celou situaci zmapoval, abychom ji mohli velmi intenzivně řešit. Je ale potřeba říci a zmínit, že preferuji systémové řešení přes novelu zákona. Nicméně jsem si situace a velmi užitečné činnosti FODu vědoma a budu se snažit ji co nejurychleněji vyřešit. Děkuji.

Ilona Mauritzová:

Vážená paní ministryně, chtěla bych vám velice poděkovat za váš vstřícný postoj. Zároveň bych chtěla říci, že ho budu tlumočit tomuto zařízení v našem regionu, které se na mě obrátilo. Chtěla bych vás zároveň požádat o to, abyste mě o dalších krocích informovala. Děkuji vám.

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová:

Ano, vážená paní poslankyně. Budeme určitě informovat i prostřednictvím tiskových zpráv Ministerstva práce a sociálních věcí. A pevně doufám, že budu mít vaši podporu v rámci té novely zákona. Děkuju.