Interpelace na ministra průmyslu a obchodu ve věci jaderného úložiště v Plzeňském kraji
6. června 2019

Martin Baxa: Interpelace na ministra průmyslu a obchodu ve věci jaderného úložiště v Plzeňském kraji

(www.psp.cz) Ústní interpelace místopředsedy ODS Martina Baxy na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ve věci jaderného úložiště v Plzeňském kraji.

Martin Baxa:
Děkuji za slovo. Dobrý podvečer, vážený pane vicepremiére, vážený pane ministře. Moje otázka směřuje čistě věcně k jednomu tématu, které je vnímáno jako velmi bolestivé v mém volebním kraji, v kraji Plzeňském. Jedná se o vybudování úložiště jaderného odpadu v lokalitě, které se říká Březový potok. Jedná se o místo, které leží v blízkosti Horažďovic, pravděpodobně v geologicky vhodném podloží, a zasahuje katastr třinácti obcí.

Chtěl bych poukázat na to, že vlastně toto téma řeší obce, které jsou sdružené v této oblasti, nepřetržitě od roku 2003. Je to vlastně spojené se dvěma důležitými věcmi. Tou první je to, že obce mají pocit, že s nimi stát nejedná férově, že nejsou vždy k dispozici informace, které by měly být, že se k názoru obcí nepřihlíží a že obce mají pocit, že jsou v této věci přehlíženy. Souvisí to také s činností organizace Správy úložišť radioaktivních odpadů, kde snad personální změna provedená vaší předchůdkyní v letošním roce by něco měla zlepšit.

Druhou věcí je to, že bylo státem opakovaně přislíbeno, že bude připravena legislativní změna, která bude obcím dávat pevné, silné právo do tohoto složitého procesu zasáhnout. Chtěl bych podotknout, že ten odpor obcí v tomto regionu je vlastně kontinuální, že byl vždy vyjádřen usnesením zastupitelstev těchto obcí. Hlavní osobností tohoto odporu je pan starosta Petr Klásek z obce Chanovice.

Myslím si, že si obce zaslouží férové seriózní jednání, a věřím tomu, že třeba z vaší strany zazní slova, která budou nějakou nadějí v této situaci, která pro ně opravdu není jednoduchá. Děkuji.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček:
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji mockrát za dotaz. SÚRAO je velmi citlivá záležitost. Je to dlouhodobě, nechci říct problém, ale samozřejmě je to úložiště jaderného odpadu. Po pravdě řečeno, všude ve světě ty problémy jsou podobného charakteru. A já musím s vámi částečně souhlasit v jedné věci. Že v minulosti, a teď to fakt nijak nepolitizuji, ani už nevím, do jaké minulosti bych měl jít, prostě ta komunikace ze strany SÚRAO vůči obcím nebyla dobrá. A nebylo to jenom vůči této obci nebo této lokalitě. Prostě z mého úhlu pohledu se jednalo příliš jednoznačně ve smyslu zájmu státu a nikoliv také ve smyslu sledování zájmu těch dotčených obcí. Je to záležitost pro ně citlivá.

Na druhou stranu ale to může být i pro ně záležitost z určitého úhlu pohledu i ekonomicky velmi zajímavá. Tak jak se s tím různě "prali" ve světě, tak se jim dokonce třeba v těch skandinávských zemích podařilo ve finále do určité míry soutěžit mezi těma dvěma obcemi, která bude to jaderné úložiště mít, protože si vyhodnotily, že je to pro ně nejenom bezpečné, ale i ekonomicky zajímavé. Zajímavé pro rozvoj té obce nebo té lokality a tak dále. Tak k tomu máme ještě daleko, s tím souhlasím.

Na druhou stranu je fakt, že už moje předchůdkyně paní Nováková udělala důležitou změnu. Nový ředitel SÚRAO Prachař je člověk z našeho pohledu kompetentní. Je pravda, že to není profesionál geolog, ale je to člověk právního vzdělání, z našeho pohledu velmi dobře komunikačně vybavený. My tomuto dáváme opravdu velký zřetel. A myslím si, že právě ten styl komunikace se musí nejenom změnit, ale musí se velmi dobře připravit.

My chceme jednat s každým, kdo o to zájem má. Samozřejmě nejenom s těmi dotčenými starosty, ale i se zájmovými sdruženími, těmi, kteří třeba prostě protestují. Chceme, aby to byla diskuze věcná, aby to byla diskuze bez emocí, aby si každý řekl svůj názor. A budeme systematicky a postupně přesvědčovat, proč ano, proč ne, v čem to má výhody, v čem to nemá výhody, nesmí se tam lhát. Na druhou stranu se musí říkat tyhlety perspektivní pohledy, které mohou být. Nesmí se nikdo vyplašit, na druhou se zase musí říct všechny varianty, které mohou být prostě i toho rizikového charakteru.

My jsme dneska pro SÚRAO v rámci MPO udělali zázemí marketingového charakteru. Už dnes jezdí ředitel SÚRAO na všechny lokality. Jezdí právě s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. A já sám osobně, pokud o to bude zájem samozřejmě a nedají mi stopku ty jednotlivé lokality, budu chtít v průběhu léta, nejdéle někdy září, říjen, všechny objet a promluvit si s těmi, kteří chtějí ten názor slyšet, a i já budu chtít slyšet jejich názor.

V této dotčené obci je zatím ta komunikace, a tam s vámi zase musím bohužel souhlasit, tedy u Březového potoku, asi nejkomplikovanější. Já teď neumím říct, kde je hlavní chyba, na čí straně byla. Ale faktem je, že tam ta komunikace úplně zamrzla. To znamená, dneska není příliš zájem ani ze strany dotčených starostů v té komunikaci pokračovat.

Nicméně dobrá zpráva, kterou mám z dneška, víceméně je na základě té vaší interpelace, je taková, že se jim snad podařilo spojit a že v tuto chvíli by mělo dojít k nějaké vyšší míře komunikace. Věřím, že se podaří ty bariéry odstranit. Proběhl telefonát pana ředitele se starostou Chanovic. Pan ředitel mu vysvětlil nový přístup a já věřím, že v nejbližší době se sejdou, a já se budu těšit na to, že se s panem starostou a těmi ostatními potkám taky.

Martin Baxa
místopředseda strany
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
primátor

Více o autorovi