6. června 2019

Interpelace na ministra kultury ve věci přípravy rozpočtu MK ČR na rok 2020 a výhledu

(www.psp.cz) Ústní interpelace místopředsedy ODS Martina Baxy na ministra kultury Antonína Staňka ve věci přípravy rozpočtu MK ČR na rok 2020 a výhledu.

Martin Baxa:
Dobré odpoledne, vážení členové vlády a nepřítomný pane ministře. Já si svoji interpelaci dovolím zaměřit na téma rozpočtu Ministerstva kultury. Jsem neúčastí pana ministra překvapen. Dnes se tady vyskytoval, ale nevím, asi se bojí odpovídat na otázky, které se týkají jeho resortu. Mimochodem, sám říká: úkoly nepočkají až se politici dohodnou, je třeba pracovat. Tak nevím, jak to s tou prací má.

Já jsem si přečetl tiskovou zprávu Ministerstva kultury, která byla vydaná 30. května letošního roku, tedy poměrně nedávno, kde pan ministr, jehož návrh na odvolání již byl odeslán na Pražský hrad, překvapivě říká, že chce představit strategii Ministerstva kultury pro další období. Ale co je nejenom překvapivé, ale mnohem horší, je to, že hovoří o restriktivní vládní politice. V té tiskové zprávě se přímo uvádí: Ministerstvo nyní čekají důležité kroky. Vzhledem k restriktivním hospodářským opatřením, které od všech resortů vyžaduje Ministerstvo financí, bude třeba v nejbližší době přijmout uvnitř resortu odpovídající ekonomická opatření. Ministerstvo půjde příkladem a bude snižovat počet zaměstnanců, mezi jinými bude zrušeno i jedno místo politického náměstka.

Vzhledem k zoufalému podfinancování české kultury, vzhledem k tomu, že jsme se ještě ani zdaleka nedobrali 1 %, o kterém se stále hovoří, je to vlastně hrozivá zpráva. Pan ministr Staněk tedy říká, že i tak hubený rozpočet jeho resortu a podpora aktivit, které z jeho resortu mají být podporovány, bude omezována.

A moje otázka na pana ministra tedy je taková, jakých oblastí se škrty v rozpočtu Ministerstva kultury dotknou, jaké oblasti budou tímto postiženy, zda seškrtá granty, zda seškrtá příspěvky svým organizacím, zda seškrtá podporu kulturních památek, jak tedy bude dále omezována a ohrožována česká kultura v době, kdy ekonomika stále roste. Děkuji.

Martin Baxa

místopředseda strany
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
primátor