25. října 2018

Interpelace na ministra zemědělství ve věci dotační podpory na památkově hodnotné stavby

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Martina Baxy na ministra zemědělství Miroslava Tomana ve věci dotační podpory na památkově hodnotné stavby - MZE.

 
Martin Baxa:
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážené členky, vážení členové vlády. Moje interpelace směřuje na nepřítomného ministra zemědělství pana Tomana. Týká se tématu, které je s rezortem zemědělství spojeno, řekněme, okrajověji, ale pro oblast památkové péče je velmi důležité.
 
Moje interpelace směřuje k tomu, zda pan ministr Toman opravdu rozhodl o zrušení speciálního dotačního programu na památky v oblasti památkové péče, který byl před několika lety zaveden na Ministerstvu zemědělství, naposledy ve výši 500 mil. korun, a znamenal velice nejenom vítaný, ale zásadní příspěvek k péči o památkové dědictví ve venkovských oblastech České republiky. Byl to dotační program, který umožňoval získávat dotace i na památkově hodnotné stavby, které ještě nejsou prohlášeny kulturními památkami a které tvoří nedílnou součást naší venkovské krajiny, jako jsou např. kapličky, křížky a tak podobně.
Já jsem se z médií dozvěděl o tom, že koncem srpna letošního roku údajně pan ministr Toman měl rozhodnout o tom, že tento dotační program bude na Ministerstvu zemědělství bez náhrady zrušen, a není obsažen ani v návrhu rozpočtu ministerstva na příští rok na základě nějaké jenom obecné teze o tom, že by mělo tento program převzít buď Ministerstvo kultury, nebo Ministerstvo pro místní rozvoj. Nicméně návrh rozpočtu Ministerstva kultury nepočítá s navýšením, které by kompenzovalo tuto ztrátu, a rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj také ne.
 
Takže můj dotaz směřuje k panu ministrovi a věřím, že dostanu písemnou odpověď, zda opravdu tento program zrušil, a pokud ano, z jakého důvodu. Moje apelace je taková, aby pan ministr zvážil to, aby tento program byl zachován, protože bez něj v oblasti památkové péče to bude špatné. Děkuji.
 
 
Martin Baxa

místopředseda strany
poslanec PČR