30. května 2023

Koalice SPOLU: Navýšení limitu pro zakázky malého rozsahu znamená snížení byrokracie pro malé dodavatele

(www.ods.cz) Poslanci zahájili nový sněmovní týden. Na 56. schůzi se budou věnovat novele zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož novela by snížila byrokracii malým dodavatelům. Poslanci budou zároveň jednat o tiscích, týkajících se veřejných zakázek nebo ochrany zdraví.

„Novela zákona o zadávání veřejných zakázek se vrací ze Senátu se dvěma pozměňovacími návrhy. Navýšení hraničních limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu - to jsou zakázky, u kterých zadavatelé nemusí ze zákona využívat zadávacího řízení. Přijetí návrhu znamená tolik žádoucí snížení byrokracie v naší zemi, zejména pro malé zadavatele. Návrh byl tehdy v Senátu spojen s druhým pozměňovacím návrhem, kterým je přenesení úpravy možnosti vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zákona o střetu zájmů do zákona o zadávání veřejných zakázek. V koalici se shodujeme na jednotné podpoře sněmovní verze. Právě z důvodu, že ‚druhá polovina‘ senátní vratky by znamenala, jak jednoznačně deklarovalo hnutí ANO, velmi výrazné časové zdržení přijetí zákona, který je jako celek velmi potřebný,“ uvedl poslanec Karel Haas z ODS a navázal: „V koalici pokračujeme v nastavování nových správných pravidel fungování Národní sportovní agentury. Jedním z volebních bodů sněmovního týdne je volba pěti členů nové dozorčí komise NSA. Dozorčí komise vybavená rozsáhlými a hlavně průběžnými kontrolními oprávněními napomůže tomu, aby rozdělování národních dotací do sportu, letos v rozsahu okolo sedmi miliard korun, bylo férové a transparentní.“

„Registrované partnerství v Česku máme již od roku 2006, ale stále nedošlo k narovnání práv stejnopohlavních párů. Proto chci ocenit, že Sněmovna tento týden projedná zákon o matrikách. Ten má za cíl především to, že registrované partnerství bude možné uzavřít na jakémkoli matričním úřadě v České republice. Nyní je možné partnerství uzavřít pouze na 14 vybraných matrikách. A není to jediný vstřícný krok, který vláda vůči registrovaným párům dělá. Návrh důchodové reformy z pera lidoveckého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky totiž obsahuje také společný vyměřovací základ manželů, který se bude týkat právě registrovaných párů. Návrh rozdělí sloučený vyměřovací základ napůl mezi oba partnery či manžely v rámci základního důchodového pojištění, tedy prvního penzijního pilíře,“ říká poslanec Jiří Navrátil z KDU-ČSL.

„Nejen jako matka oceňuji, že jsme schválili Senátem navržené rozšíření věkového rozpětí pro dobrovolné očkování proti papilomaviru (HPV), který způsobuje rakovinu děložního čípku. Nově se bude týkat dívek i chlapců ve věkovém rozpětí od 11 do 15 let. Rakovinu děložního čípku lze eliminovat. Nezbytné je ale dosáhnout proočkovanosti 90 % u dívek. I tato změna by měla pomoci zvýšit proočkovanost. Současně senátní vratka také rozšiřuje věkové rozpětí očkování proti meningokokovým infekcím od dovršení 14 let do 16 let,“ říká poslankyně Martina Ochodnická z TOP 09.