ODS: Výstavba silnic? Zapomeňte. Vláda nechce uvolnit peníze
4. listopadu 2019

ODS: Výstavba silnic? Zapomeňte. Vláda nechce uvolnit peníze

(www.ods.cz) ​​​​​​​Prohlášení krajských náměstků pro dopravu za ODS k navrhovanému rozpočtu SFDI.

O pár týdnů později, než stanovuje zákon, projednala česká vláda rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a zaslala jej poslancům k projednání. Vládou schválený rozpočet fondu dopravy je však „chudší“ o téměř deset miliard korun. Rozpočet nedisponuje takovými finančními prostředky, aby umožnil stabilní financování rozvoje dopravní infrastruktury. Vláda tedy neplní ani svá vlastní minulá rozhodnutí, která počítala pro rok 2020 s výdaji ve výši 97,7 miliard korun. Podle předloženého návrhu se má z rozpočtu SFDI uvolnit pouze 87,3 miliardy korun.

Naplňuje se černý scénář, kdy po mnoha letech společného úsilí ŘSD, SŽDC, krajů i obcí jsou sice připraveny projekty staveb silnic i železničních tratí, ale na jejich realizaci budou chybět peníze. Snaha všech tak může vyjít nazmar. Bohužel.

Pro realizaci všech naplánovaných nových dopravních staveb je proto bezpodmínečně nutné najít dodatečné zdroje do rozpočtu fondu dopravy ve výši 5,98 miliardy korun, které tam v současné době objektivně nejsou. A pokud nechceme v příštím roce krátit finance na připravené opravy dálnic, silničních mostů, nádražních budov a železničních tratí, pak bude fond nutně potřebovat dalších 5,5 miliardy korun.

Krajům, jako každý rok, chybí peníze na opravy silnic II. a III. tříd. Vláda se sice ve svém programovém prohlášení zavázala, že přijme jasná pravidla pro financování krajských komunikací ve výši 4 miliardy ročně, ale místo koncepčního plánování oprav se zase budeme příštích pár měsíců handrkovat se státem, aby nám aspoň něco dal. A pokud tentokrát nebudeme úspěšní, čekají řidiče neopravené silnice nižších tříd. Ani po dvaceti letech totiž stát není schopný napravit chybu, kdy krajům svěřil do péče desítky tisíc kilometrů rozbitých „okresek“, aniž by jim na to dal adekvátní finanční krytí ze státního rozpočtu.

Předložený rozpočet SFDI nereaguje ani na aktuální devastaci silnic při svozu kůrovcového dřeva, kdy dopravci přetíženými kamiony drtí státní, krajské i obecní silnice, jejichž stav mnohdy neumožňuje ani průjezd sanitek či školních autobusů.

Vyzýváme proto všechny poslance, aby takto předložený návrh rozpočtu SFDI v rámci svých kompetencí změnili a doplnili do něj chybějící finance nejen pro rok 2020.

Martin Červíček, náměstek pro dopravu Královéhradeckého kraje
Michal Kortyš, náměstek hejtmana pro dopravu Pardubického kraje
Jakub Unucka, náměstek hejtmana pro dopravu Moravskoslezského kraje