27. října 2022

Opustil nás kolega, bývalý starosta města Jeseník, Petr Procházka

Zemřel dlouholetý zastupitel města Jeseník Petr Procházka. Komunální politice se věnoval více než dvacet let. V letech 2006 až 2010 byl starostou města, další dvě funkční období pak vykonával funkci místostarosty. V tomto volebním období byl opět zvolen občany jako člen zastupitelstva města...

Politik, učitel a ředitel Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník zemřel 23. října 2022 po dlouhé nemoci ve věku 59 let.

Petr Procházka byl, mimo práce ve vedení města, více jak jednu dekádu předsedou Euroregionu Praděd a byl členem školského výboru při Olomouckém kraji. Byl autorem historických publikací „Historky z pohraniční“ a „750 let města Jeseník“. K jeho velkým zálibám kromě historie patřil především sport a cestování.

S Petrem Procházkou odešla výrazná osobnost novodobých dějin města Jeseníku.