10. srpna 2020

Ctím fair play a tvrdě pracuji, jen tak lze dosáhnout vytyčených cílů

(www.ods.cz/region.olomoucky) Ivo Mareš se narodil v roce 1964 v Olomouci. V letošním roce oslavil pětadvacetileté výročí coby lékař Zdravotnické záchranné služby, kterou přes deset let vedl i jako její ředitel. Je dlouholetým členem Občanské demokratické strany a její priority prosazuje dlouhá léta na úrovni města Olomouce a následně i Olomouckého kraje. Už od mládí je aktivním sportovcem, svého času byl dokonce Československým reprezentantem ve vodním pólu, dnes rád jezdí na kole, vydržela mu láska k plavání a můžete ho potkat i v olomouckých parcích při nordic walking – chůzi s hůlkami.

Pane doktore, už od roku 2006 působíte v komunální politice jako zastupitel v Olomouci, v Olomouckém kraji jste od roku 2016 radním. Jakými principy se v politice řídíte?

To je dobrá otázka. Dovolím si říct, že mi pomáhají tři zásady. Ve sportu jsem si uvědomil důležitost hrát čestně. Jako dlouholetý manažer, ředitel Krajské záchranky jsem věděl, a to platí i ve zmíněném sportu, že pro úspěch či výhru je třeba tvrdě pracovat. A jako lékaři je mi vlastní pomáhat druhým. Určitě je toho více, ale tohle jsou základní rysy.

Když zmiňujete pomáhání, jak jste zvládal, nebo vlastně stále zvládáte koronavirovou krizi?

Toto složité období zažívám v několika rolích. Z pozice lékaře záchranné služby jsem stále v terénu a jsem v kontaktu i s pacienty, kteří jsou Covid pozitivní. Život záchranářů se ze dne na den změnil. Při výjezdech k pacientům musíme při zjišťování anamnézy řešit i možná podezření na Covid a využívat patřičné ochranné pomůcky. V pozici vedení Olomouckého kraje jsme řešili krizovou situaci, zabezpečení chodu kraje, krajských organizací, a to nejen v oblasti zdravotnických zařízení. Je to situace složitá, ale rozhodně nám neprospěje šíření strachu a paniky.

Pojďme zpět k Olomouckému kraji. Agendu zdravotnictví řešíte intenzivně i s kolegou, náměstkem hejtmana Daliborem Horákem. Pojďme se ale podívat na oblast sportu, jaké jsou vaše priority?

Je třeba si vždy říct, co chceme a co jsme pro to schopni udělat. Asi se shodneme na tom, že je třeba podporovat vrcholový sport, mládež i významné sportovní akce. Sport totiž nedílně patří k našim životům a třeba „menší sporty“, tedy ty, které nejsou tak masové jako fotbal, hokej, by bez veřejné podpory neměly šanci přežívat, ale určitě mají svůj společenský přínos. Nicméně i masovější sporty v těžkých dobách neseženou tolik financí od komerčních partnerů a musí zde pomáhat stát, kraje, obce. V tomto ohledu by stálo za to ještě více zjednodušit krajské dotační tituly, kvalitně udržovat a renovovat stávající sportovní zařízení, dále rozšiřovat sportovní areály a infrastrukturu pro pohybové aktivity. Jako lékař vím, že investice do sportu a pohybu občanů se nám vlastně vrátí. Zdravá populace méně zatěžuje zdravotnický systém, a samozřejmě i platí známé pořekadlo: „ve zdravém těle, zdravý duch“.

Není možné, aby byl stávající sociální systém demotivující a aby se lidem vyplatilo nepracovat.

Jako lékaři je vám blízká i sociální oblast. Kde vidíte rezervy Olomouckého kraje, prostor ke zlepšení?

Začnu možná malinko nečekaně. Velmi mi vadí existující sociální systém. Není přece možné, aby se vyplatilo nepracovat a aby byl systém obecně demotivující. Zde musíme usilovat o celostátní změnu. To zaprvé. Zadruhé, populace nám stárne a je třeba myslet na seniory, naše rodiče, prarodiče, kteří celý život pracovali, starali se o nás a nyní potřebují odpovídající péči a pozornost. Krajské dotace musí zohledňovat aktuální trendy, podporovat víceleté projekty, komunitní aktivity a velkým tématem je také dobrovolnictví. V neposlední řadě je třeba myslet a podporovat i tradiční rodiny, ať již formou poradenských, mateřských a jiných center.

Přece jen se chci dotknout ještě jednoho tématu, a to je školství. Vaše strana například přišla s podporou mediků a užší spoluprací s Lékařskou fakultou. Řeknete nám o tom více?

Jednoznačně jde o to zkvalitnit a přiblížit dostupnost lékařské péče v kraji. Jak víme, náš kraj je rozlehlý a v okrajových částech je někdy dostupnost odpovídající péče složitější. Proto nám dává smysl usilovat o rovnoměrné rozmístění lékařů po území a kdy jindy s tím začít než již na studiu budoucích lékařů. Olomoucký kraj a Lékařská fakulta podepsaly memorandum, které toto řeší. Kraj finančně podporuje studenty, kteří se smluvně zavážou k práci po absolvování studia v některém ze zdravotnických zařízení na území kraje.

Jste aktivní člověk, původně i Československý reprezentant. Jak trávíte volný čas nyní?

Musím přiznat, že s volným časem je to u mě složitější. Stále vykonávám práci lékaře zdravotnické záchranné služby, do toho mě v poslední době čím dál více zaměstnává práce pro Olomoucký kraj, byť jsem v pozici neuvolněného radního. Pokud ale již mám volno, tak ho nejraději trávím s manželkou a rodinou. Rád cestuji a samozřejmě pamatuji i na sport. Vzhledem k tomu, že mě trochu trápí záda, snažím se pravidelně chodit tzv. nordic walking, což je chůze se speciálními holemi. Toto opravdu doporučuji, pro páteř není nic lepšího než tato chůze.

Ivo Mareš

člen místní rady
neuvolněný zastupitel statutárního města
krajský zastupitel