20. prosince 2018

Interpelace na ministryni financí ve věci Údajného nasazení příslušníků 601. skupiny speciálních sil ke sledování v součinnosti s Celní správou České republiky

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové na ministryni financí ve věci Údajného nasazení příslušníků 601. skupiny speciálních sil ke sledování v součinnosti s Celní správou České republiky.

Zuzana Majerová Zahradníková:
Vážená paní ministryně Schillerová, chtěla bych reagovat na znepokojující článek, který byl uveřejněný 12. 12. 2018 na stránkách Ekonomického deníku s titulkem Šlachtovi celníci použili ke sledování vojenské specialisty z Prostějova. Někdo porušil zákon. V článku se píše: Pátrací odbor Celní správy v červnu sledoval na Moravě několik lidí podezřelých z organizátorství a řízení trestné činnosti. Ke sledování celníci použili vojáky 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. O takzvanou součinnost armádu požádal náměstek celníků Robert Šlachta, respektive jeho podřízený. Zákon to ovšem neumožňuje.
 
Z ostré akce se pak na straně vojáků papírově stalo cvičení. Aby operace nejspíš nebudila příliš pozornosti a rozruchu, stalo se z ní ještě v týž den na straně vojáků takzvané součinnostní cvičení celníků a prostějovských speciálů. V referátníku pak dále stálo, že záměrem akce je provedení součinnostního výcviku mimo vojenské prostory, zaměřeného na vedení speciálního průzkumu s důrazem na činnost jednotek ve vedení diskrétních operací.
 
Problém spočívá v tom, že příslušníci skupiny 601 speciálních sil nejsou z pohledu zákona takzvaným policejním orgánem, tudíž se na sledování osob a věcí podle trestního řádu nesmí vůbec podílet.
 
Vzhledem k faktu, že informace o této údajné akci máme pouze ze zmíněného deníku, žádám paní ministryni, aby zodpověděla následující otázky: Popisuje článek reálné události? Jestli ano, proč Celní správa nevyužila složek, které jsou k takovým činnostem přímo určeny, konkrétně Policii České republiky? Byla žádána Policie České republiky o součinnost s Celní správou dříve, než byla žádána Armáda České republiky a Policie České republiky tuto součinnost odmítla? Jestli se jednalo o cvičení... Ráda bych byla ujištěna, že informace získané vojáky Armády České republiky nejsou využívány v žádné trestní kauze prováděné vám podřízenými složkami.