Interpelace na ministra školství ve věci úpadku českého vzdělávání
6. prosince 2018

Zuzana Majerová Zahradníková: Interpelace na ministra školství ve věci úpadku českého vzdělávání

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové na ministra školství Roberta Plagu ve věci úpadku českého vzdělávání.

Zuzana Majerová Zahradníková:
Ještě jednou hezké odpoledne, vážené kolegyně a kolegové. Já bych ráda interpelovala pana ministra školství Roberta Plagu ve věci úpadku českého vzdělávání.
 
Mezinárodní šetření PISA prováděné OECD se zaměřuje na zjišťování úrovně gramotnosti 15letých žáků, a to ve třech oblastech: matematika, porozumění textu a základní přehled a orientace ve vědách. Od prvního šetření v roce 2000 do zatím posledního v roce 2015 jsme se ve všech třech oblastech dramaticky propadli, a to jak v absolutním měření, tak v mezinárodním srovnání. Také výsledky z maturit naznačují úpadek. Z matematiky letos propadlo 22,3 % studentů, kteří se k ní přihlásili, což je o 0,6 % více než vloni. Výslednou známku 4 dostalo 24,5 % žáků. Téměř polovina jich tak buď neuspěla, nebo uspěla jen s druhým nejhorším hodnocením, tedy dostatečně. Didaktický test z češtiny nezvládlo letos 10,4 % maturantů, tedy o 0,7 % více, než tomu bylo loni.
 
Podle svých kroků se zjevně domníváte, že řešením této tristní situace je další snižování laťky, tzv. změkčující vyhláška k maturitním zkouškám. Přesto se vás zeptám na tři jednoduché otázky. Co hodláte dělat proti zjevnému trendu úpadku skutečné, měřitelné vzdělanosti? Co hodláte dělat pro snižování byrokracie na školách, aby učitelé mohli reálně učit, nikoliv pouze vyplňovat neustále lejstra? A co hodláte dělat proti ideologizaci škol, aby žáci byli skutečně vzděláváni, nikoliv vychováváni, což by měl být úkol rodiny a rodičů. Děkuji.