Interpelace na ministra zahraničí ve věci snížení úrovní ve velvyslanectví v Maďarsku, Itálii, Ukrajině a Turecku
6. prosince 2018

Zuzana Majerová Zahradníková: Interpelace na ministra zahraničí ve věci snížení úrovní ve velvyslanectví v Maďarsku, Itálii, Ukrajině a Turecku

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové na ministra zahraničí Tomáše Petříčka ve věci snížení úrovní ve velvyslanectví v Maďarsku, Itálii, Ukrajině a Turecku.

Zuzana Majerová Zahradníková:
Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové. Já mám interpelaci na pana ministra zahraničí Tomáše Petříčka ve věci snížení úrovně velvyslanectví v Maďarsku a v Itálii.
 
Nedávno jste byl kritizován za to, že jste zrušil označení země s nejvyšší politickou důležitostí pro vyjmenované čtyři země. Jako důvod Ministerstvo zahraničí uvedlo, že se jedná jen o interní krok bez konkrétních politických dopadů. Nicméně podle tvrzení Ministerstva zahraničí se v těchto zemích snižují platové třídy vedoucích zaměstnanců. Mohl byste ale vysvětlit, proč se jedná zrovna o tyto země? Je známo, že Maďarsko a Itálie jsou v poslední době na pranýři EU.
 
Pane Petříčku, podle tvrzení Ministerstva zahraničí snížení úrovně velvyslanectví mimo jiné v Maďarsku a Itálii nevypovídá prý o prioritách ministerstva. Prý jsou důvody ekonomické. Můžete ale vysvětlit, proč hodláte šetřit právě na těchto zemích? Proč např. nesnížíte finance na velvyslanectví v Saúdské Arábii? Proč nenajdete úspory v českém velvyslanectví v Severní Koreji? Proč zrovna Maďarsko a Itálie? Děkuji.