Mgr. Martina Nováková, DiS.

členka místního sdružení

Životopis

Patřím mezi patrioty Krnova. Narodila jsem se zde před 39 lety a vlastně mě s ním pojí celý život. Jsem vdaná, mám dvě děti – desetiletou dceru Klárku a devatenáctiletého syna Mikuláše, kterého za několik málo dní čeká maturita a přijímací zkoušky k dalšímu studiu.

 Mou profesní dráhou je sociální sféra, jsem registrovaný adiktolog a psychoterapeut.  Mým prvním zaměstnáním v roce 2000 byla pozice sociálního pracovníka v Kontaktním centru pro drogově závislé, které patřilo jako detašované pracoviště Okresnímu úřadu Bruntál. Po zániku OÚ jsem převzala vedení v této organizaci a založila neziskovou organizaci Krystal Help, v níž jsem ředitelkou doposud. Na území okresu Bruntál poskytujeme několik sociálních služeb v oblasti užívání návykových látek, preventivní programy a informační besedy, terénní a výměnné programy, provozujeme kontaktní a poradenské centrum a od roku 2014 také poskytujeme ambulantní léčbu v adiktologické ambulanci a psychoterapeutické poradně. Psychoterapeutické vzdělání jsem získala na PVŠPS, na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity jsem vystudovala sociální pedagogiku.

 Mimo svou profesi jsem zapojena do různých aktivit na místní, regionální i celorepublikové úrovni, třetím rokem podporuji nadaci Dobrý Anděl.

 Do politiky jsem se aktivně zapojila před 14 ti lety, v roce 2002 jsem se přidala k týmu místního sdružení ODS Krnov. Jedno volební období jsem byla členkou zastupitelstva města Krnova, v roce 2012 si mě členové MS zvolili za svou předsedkyni, druhé období jsem také předsedkyní OS ODS Bruntál a před rokem jste mě zvolili do funkce místopředsedy RS ODS MSK. Cítím více než kdy jindy velkou zodpovědnost a závazek nejen vůči ODS, ale i ke všem našim voličům. 

Proč kandiduji? 

Díky své profesní praxi si troufám říci, že rozumím řadě témat, která jsou pro rozvoj Moravskoslezského kraje významná: sociální služby, školství, nezaměstnanost. Jsem aktivně zapojena do sociální politiky na komunální úrovni a chci tuto zkušenost rozvinout a podílet se mj. na zkvalitňování sociálních služeb, školství, zdravotní péče. Odvažuji se tvrdit, že právě sociální oblast potřebuje novou koncepci, strategii, nová funkční pravidla, je nutné pohlížet na poskytované služby konstruktivně a efektivně.

Není potřeba balit politiku do líbivých frází, ale prosazovat koncepční, dobře promyšlené a realistické projekty a dotáhnout je do zdárného konce. Nabízím své dosavadní zkušenosti, smysl pro odpovědnost, důslednost, svou píli. 

Vždy je co zlepšovat, ale jen pevná a promyšlená koncepce může vést k rozvoji našeho kraje. Budoucnost kraje, ve kterém chci zestárnout, mi není lhostejná.