Mgr. Ivan Týle

člen místní rady

Životopis

S T R U K T U R O V A N Ý   Ž I V O T O P I S

 

TIT., JMÉNO, PŘÍJMENÍ: Mgr. Ivan Týle

KONTAKTNÍ ADRESA:    Gregorova 1755/46, CZ-741 01  Nový Jičín

TELEFON:                        +420 603 889 309

EMAIL:                                ivan.tyle@email.cz

 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ:

 • 1978 – 1983:            Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita Brno)

(zakončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.)

 • 1974 – 1978:            Gymnázium Roudnice nad Labem

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A PROFESNÍ PRAXE:

 • od roku 2012:           expert v oblasti sociální politiky, trhu práce a vzdělávání v rámci realizace projektu „Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj“

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

(participace na tvorbě konceptu, metodiky a implementaci Společného akčního plánu, vyjednávání na regionální úrovni, komunikace a propagace výstupů projektu aj.)

 • 2011:                          vedoucí oddělení Nepojistných sociálních dávek

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě

(příprava a vlastní realizace sociální reformy v Moravskoslezském kraji)

 • 2010 – 2011:            zástupce ředitele

Základní škola Komenského 68, Nový Jičín

 • 2002 – 2010:            starosta

Město Nový Jičín

 • 1998 – 2002:            místostarosta

Město Nový Jičín

(sociální oblast, školství, zdravotnictví, živnostenská oblast aj.)

 • 1991 – 1998:            ředitel

Základní škola Komenského 68, Nový Jičín

 • 1983 – 1991:            učitel

Střední odborné učiliště strojírenské škola Tatra Kopřivnice, Kopřivnice

 

OSTATNÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

 • 2009 – 2012:            předseda klubu zastupitelů Občanské demokratické strany (zastupitelstvo Moravskoslezského kraje)
 • 2008 – 2012:            člen Výboru Regionální rady Moravskoslezsko
 • od roku 2008:           člen Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
 • 2004 – 2008:            člen Rady Moravskoslezského kraje
 • 2004 – 2008:            předseda Sociálního výboru Moravskoslezského kraje
 • 2000 – 2012:            člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje
 • od roku 2000:           člen Sociálního výboru Moravskoslezského kraje

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:

 • německý jazyk:      pasivní znalost
 • ruský jazyk:             pasivní znalost

 

DALŠÍ ZNALOSTI:

 • řidičský průkaz skupiny A, B (cca 30 000 km ročně)
 • uživatelská znalost práce na PC

 

JINÉ SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI A ZÁJMY:

 • schopnost vést a řídit kolektiv, dobré organizační schopnosti, umění komunikace a hledání konsenzu flexibilita, odolnost vůči stresu, spolehlivost, zodpovědnost, loajalita, proaktivita, schopnost týmové spolupráce
 • zájem o veřejné dění, trenér mládeže v basketbalu a házené (1981 – 2000), cestování, sport aj.

 

V Novém Jičíně, dne 12. října 2012

 

Ivan Týle