Ing. Daniel Kocián

starosta obce
místopředseda místního sdružení

Dlouhá 180/37
747 17  Darkovice