Jakub Janda: Nejen stárnoucí populace, ale i dětská obezita může být v budoucnu strašákem pro systém zdravotnictví, pomůže motivace trenérů i pedagogů ve školách

23. května 2024
Jakub Janda: Nejen stárnoucí populace, ale i dětská obezita může být v budoucnu strašákem pro systém zdravotnictví, pomůže motivace trenérů i pedagogů ve školách

(www.ods.cz) „Ve zdravém těle zdravý duch aneb Jak ušetřit miliardy v rozpočtu přirozeným pohybem.“ To byl název i hlavní motiv kulatého stolu, který se na půdě Poslanecké sněmovny uskutečnil ve středu 22. května pod záštitou poslance Jakuba Jandy. Podle aktérů diskuse je třeba stále připomínat alarmující nárůst dětské obezity. I to se vedle stárnoucí populace může pro zdravotnický aparát projevit jako významná zátěž pro systém, na personální i finanční kapacity. Důležitá je podle odborníků v současné době hlavně pozitivní motivace trenérů i pedagogů ve školách.

„Do veřejné diskuse je třeba stále vnášet význam a důležitost sportu pro růst a vývoj dětí, a to především s aktuálním nárůstem problému obezity, kterou dnes trpí až dvacet procent dětí,“ řekl Jakub Janda, poslanec a předseda podvýboru pro sport (ODS) a navázal: „Diskusi jsme za účasti trenérů, učitelů, pedagogů i doktorů primárně zaměřili na otázky, jak zajistit kvalitní sportovní příležitosti pro děti a jak podpořit učitele v jejich úsilí. Právě na tento problém má reagovat chystaný zákon o sportu. Ten má ve své finální podobě vymezit právní postavení trenérů v celém systému, a to včetně způsobu jejich odměňování a výkonu profesionální trenérské činnosti.“

Diskuse kulatého stolu se zaměřila na několik zásadních oblastí:

Význam sportu pro děti: Účastníci se shodli na tom, že sport je nezbytný pro fyzický a psychický rozvoj dětí. Pravidelná fyzická aktivita nejen zlepšuje kondici, ale také pomáhá dětem lépe zvládat stres a rozvíjet sociální dovednosti.

Nárůst obezity mezi dětmi: Bylo zdůrazněno, že obezita mezi dětmi narůstá alarmujícím tempem, a to především kvůli nedostatku pohybu a špatným stravovacím návykům. Účastníci se shodli na nutnosti větší informovanosti a prevence.

Zajištění kvalitních sportovních příležitostí: Byla diskutována potřeba investic do sportovní infrastruktury ve školách a obcích. Kvalitní sportovní příležitosti jsou nezbytné proto, aby děti měly přístup k různým aktivitám, které podporují zdravý životní styl.

Podpora učitelů a trenérů: Účastníci zdůraznili význam vzdělávání a školení učitelů a trenérů, aby byli schopni děti správně motivovat a vést. Rovněž je důležité poskytnout jim potřebné zdroje a finanční podporu.

Role rodičů a komunit: Byl kladen důraz na zvýšení povědomí rodičů o důležitosti sportu a zdravého životního stylu pro jejich děti. Komunitní iniciativy zaměřené na aktivní trávení volného času jsou rovněž klíčové.

Závěrem bylo účastníky zdůrazněno, že společným úsilím všech zainteresovaných stran můžeme vytvořit prostředí, které podporuje zdravý životní styl dětí a mládeže a snižuje riziko obezity a dalších zdravotních problémů.

Jakub Janda

poslanec PČR