Jablonec má novou sportovní halu

9. března 2023
Jablonec má novou sportovní halu

V úterý 7. března v podvečer se slavnostně otevřela přetlaková hala s umělým trávníkem na jablonecké Střelnici. Slavnostního zahájení se zhostili jablonecký primátor Miloš Vele, krajský náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Jiří Čeřovský a předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek.

Přetlaková hala na stadionu s umělým trávníkem vznikla i díky finanční podpoře Národní sportovní agentury (NSA), statutární město poskytlo návratnou finanční půjčku ve výši 4,5 mil. korun a 15% dotaci z Plánu rozvoje sportu udělené na základě Memoranda o spolupráci mezi městem a Fotbalovou akademií z roku 2019. „Spojením 15% dotace a návratné zápůjčky Fotbalová akademie Jablonec, z. s., získala nutnou 30% spoluúčast požadovanou pro získání dotace od Národní sportovní agentury (NSA),“ doplnil informaci jablonecký primátor Miloš Vele. Hala bude nyní sloužit nejen malým fotbalistům, ale všem jabloneckým sportům.

„Jsem rád, že jí využívá mládež napříč všemi sporty. Gratuluji Jablonci, že se mu podařilo dotáhnout realizaci do úspěšného konce a už se tu sportuje. Chci poděkovat zástupcům municipality, města a kraje, že i oni přispěli a dílo se povedlo,“ řekl při slavnostním otevření předseda NSA Ondřej Šebek.

Také primátor Miloš Vele vyjádřil podporu sportování dětí. „Rozvoj sportu ve městě, zvláště dětí, je pro nás pochopitelně prioritou. I já jsem potěšen, že se tento projekt podařilo dotáhnout do konce a že město tak získalo další kvalitní sportoviště, které není určené jen pro jedno sportovní odvětví.“

Liberecký kraj zastupoval při slavnostním okamžiku na Střelnici bývalý atlet Jiří Čeřovský, dnes náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu a sport. „Dobře si vzpomínám, když se na přelomu nového milénia město Jablonec rozhodlo převzít do svého majetku celý areál Střelnice. Je to 23 let, přesto je pro mě až neuvěřitelné, co se tady podařilo za tu dobu vybudovat. Když se na ten areál podíváte jako celek, vytěžil se tu každý metr. Už tu není prakticky ani metr, který by se dal zastavět. Jsem rád, že jsem u takové proměny tohoto areálu mohl být a svým hlasováním se na tom i částečně podílet. Jako bývalý atlet jsem rád, že areál je plně funkční a sporty v něm mají výborné zázemí. Osobně tvrdím, že jedno z nejlepších v České republice. Takto vynaložené peníze se neprojedly, ale nainvestovaly se do budoucnosti,“ chválil náměstek Libereckého kraje.

„Sportoviště ale není určeno jen pro fotbal. Je také pro atlety, baseballisty a další subjekty. Hala je teď využívaná každým dnem, vidím už podle plánů obsazenosti, že se tu mísí různé sporty. Čekali jsme na takovou halu dlouho, škoda že jsme jí neměli před dvaceti lety, ale vážím si toho, že se nám to teď povedlo. Mákli jsme si,“ řekl v úvodu Miroslav Pelta.