ODS nesouhlasí, aby byla situace kolem družstevních bytů řešena pomocí soudních sporů
15. května 2020

ODS nesouhlasí, aby byla situace kolem družstevních bytů řešena pomocí soudních sporů

Tiskové prohlášení Zastupitelského klubu a Místní rady ODS Liberec: Zastupitelský klub a Místní rada ODS Liberec přijaly usnesení k postupu ve věci převedení spoluvlastnických podílů k bytům vybudovaných v rámci programu rozvoje bydlení za spoluúčasti města Liberec.

Bytové jednotky, které byly vybudovány v rámci státní podpory na rozvoj bydlení, a u kterých dle uzavřených smluv mělo a má v budoucnu dojít k jejich převodu na smluvní partnery a družstevníky, se v posledních měsících stávají předmětem diskuze, zda a jakým způsobem mají být převedeny.

Po více než dvaceti letech, kdy smlouvy a jejich následné dodatky nebyly nikým a nikdy zpochybněny, dochází ke snahám o jejich zpochybnění a zneplatnění. Bez ohledu na to, zda jsou některé důvody více či méně relevantní, ODS zastává názor, že v právním státě se dohody, které byly uzavřeny mají plnit.

Proto, i když mohou být zpochybňovány některé procesní úkony, které byly učiněny ze strany města, mělo by se město Liberec snažit tyto případné chyby zhojit tak, aby bylo možné smlouvy naplnit s co nejmenším negativním dopadem na partnery města.

ODS Liberec nesouhlasí s postupem, kdyby měla být situace řešena pomocí soudních sporů. Naopak jsme přesvědčeni, že by volení zástupci města měli přijmout odpovědnost a zvolit takový postup, který jim umožňuje zákon o obcích. Napravit případná procesní pochybení z minulosti a dostát závazkům, které město podpisem těchto dohod přijalo a v minulosti nikdy nezpochybnilo. ODS se prostřednictvím svých zástupců v orgánech města bude snažit připravit, navrhnout a prosadit postup, který toto umožní.

Mgr. Petr Židek, MPA, předseda zastupitelského klubu ODS Liberec

Ing. Ondřej Červinka, předseda místního sdružení ODS Liberec