4. srpna 2018

„NAŠE SRDCE BIJE PRO LIBEREC“

Chceme fungující a čisté město – to jsou priority ODS pro další čtyři roky

Nejen fungující město a úřad, ale také změna v politické kultuře je pro libereckou ODS prioritou pro nadcházející funkční období. Jedním z hesel kampaně „Uklidíme Liberec – chceme fungující a čisté město“ tak nenaráží jen na fakt, že Liberec se v posledních 4 letech ve svém rozvoji fakticky zastavil, ale také na to, že se zásadně zhoršila politická kultura ve městě.

Programové priority ODS pro další 4 roky

  • Dokončíme územní plán a zřídíme pozici městského inženýra pro infrastrukturu
  • Snížíme daň z nemovitosti
  • Konečně opravíme plavecký bazén
  • Zvelebíme okolí přehrady
  • Zachránili jsme Lázně, zachráníme i Liebiegův palác (bývalá galerie)
  • Bydlení a služby pro seniory a mladé rodiny
  • Lanovka Lidové sady – Bedřichov
  • Vyřešíme parkování v Lidových sadech
  • Zvýšíme počet parkovacích míst na sídlištích
  • Zkulturníme oblast Papírového náměstí a okolí

„Pokud chceme, aby se věci změnily, musíme začít především sami u sebe – u politiků. Proto bude ODS v Liberci usilovat o zásadní změnu v politice a její kultuře. Chceme se vrátit k diskusi o konkrétních bodech, nechceme být součástí toho, co jsme v posledních letech ve městě sledovali – osobního napadání, urážek, zmaru,“ říká lídr kandidátky, Mgr. Petr Židek. Podle něj je tato změna nezbytná také s ohledem na fungování městských úředníků. „Bohužel tímto politickým marastem velmi trpěli úředníci na městě, kteří místo práce museli neustále řešit politické půtky svých politických nadřízených. Naším cílem je dát jim více prostoru a klidu na práci,“ vysvětluje Židek.

Územním plánem rozvoj města začíná

Prioritou ODS je dokončení územního plánu města. Na něm se pracuje již dlouhé roky a dokončení (vydání) se očekává koncem roku 2020. Na územním plánu fakticky stojí rozvoj města. „Politici by do územního plánování měli vstupovat jen formou zadání a následných korekcí. Územní plán musí být zpracován odborníky a po široké diskusi s obyvateli projednán zastupiteli. Politické zásahy, kterých jsme byli svědky koalicí ANO/ZPL, jsou pro nás nepřijatelné. Při složitosti projednávání schválení ÚP, dané legislativou, byly příčinou zdržení vydání o takřka 4 roky“, zdůrazňuje Židek.

V novém územním plánu bude dostatek rozvojových ploch pro bydlení, rozvojové plochy pro průmysl a podnikání, bohužel, katastrofálně scházejí. Opticky pohled na výkres, kde jsou zakresleny rozvojové plochy, vypadá optimisticky, je jich dostatek. Avšak pravidla pro jejich zastavění určují, že nejprve do těchto ploch musí být přivedena technická (voda, kanalizace, el. energie, ev. plyn) a dopravní infrastruktura a teprve potom mohou být vyřizována stavební povolení na stavby jednotlivých investorů (např. rodinné domy). Nebude ve finančních možnostech města požadovanou infrastrukturu vybudovat z městských prostředků (ani by to nebylo správné, město a příslušní správci sítí převezmou, ev. odkoupí vybudovanou infrastrukturu), ani pro vlastníky pozemků, a to zejména z důvodu roztříštěnosti jejich vlastnictví. „Pro pomoc těmto skupinám navrhujeme zřízení pozice "Inženýra pro infrastrukturu", který bude sdružovat jednotlivé investory, zastupovat je při jednání s vlastníky infrastruktury, na kterou se budou lokality napojovat, koordinovat projekční práce, inženýrskou činnost a pomáhat řešit možnosti, dodává Tomáš Hampl, kandidát do zastupitelstva.

V rámci rozvoje města chce ODS také výrazně pokročit v revitalizaci okolí liberecké přehrady. Projekt, který vznikl před lety za vlády ODS, se kupředu posouvá jen velmi pomalu, přitom by se právě tato lokalita mohla stát významným relaxačním a sportovním bodem nedaleko městského centra. „O úpravě lokality slýcháme často. Bohužel jsou to spíše slova, než činy. Chceme se opět vrátit k činům a okolí přehrady otevřít obyvatelům města. Vybudujeme bezbariérový sjezd ze Zvolenské ul. na začátku přehrady, upravíme pravobřežní cestu ke hrázi a její okolí zvelebíme pro příjemný pobyt, např. vybudováním piknikových míst, či zřízením půjčovny lodiček“, říká Petr Židek.

Další oblastí, kterou bere ODS v Liberci jako prioritní pro další rozvoj, je Papírové náměstí. To by mělo v představách politiků z ODS plně zapadnout do centra města, a to nejen formou zástavby, ale také životem, který bychom sem rádi vrátili. „Věříme, že Papírové náměstí může opět získat jedinečného genia loci, na politicích je jen přestat se hádat a dát Papírovému náměstí šanci,“ zdůrazňuje Židek. „Ještě před vydáním nového územního plánu připravíme (územním plánem vyžadovanou) studii pro tzv. Papírové náměstí, které pro všechny vlastníky pozemků definuje rámce pro jejich výstavbu. To je základní moment pro zkulturnění a rozvoj oblasti Papírového náměstí a okolí“, dodává.

Město také dlouhodobě trápí parkování. V centru je sice parkovacích míst relativní dostatek, i díky parkovacím domům, navíc další vyroste u budovy krajského úřadu, situace na sídlištích a v okolí Lidových sadů je ale výrazně jiná. „Naši prioritou bude řešení parkování pro residenty na sídlištích. Ta byla vystavěna v době, kdy měla auto každá druhá rodina. Dnes je situace úplně jiná, auto má téměř každá rodina a mnohdy i víc než jedno. A tak je dnes míst na parkování v těchto lokalitách zásadní nedostatek. Věříme, že bude možné řešit tento problém řešením změny způsobu parkování, či výstavbou parkovacích domů pro residenty. Stejně tak je nezbytné vyřešit parkování v okolí Lidových sadů – možností je zde několik a po diskusi s místními je nezbytné rozhodnout a začít s konkrétním projektem,“ doplňuje lídr kandidátky ODS, Petr Židek.

Zachránili jsme Lázně, zachráníme i další objekty

V programových prioritách ODS lze najít také závazky opravit či zachránit některé stavby na území města. Jak říká Petra Břeňová, dvojka na kandidátce ODS v Liberci, straně se kdysi podařilo zachránit objekt Lázní, který dnes slouží jako galerie. Tato vysoce oceňovaná a respektovaná revitalizace objektu si získala zaslouženou pozornost nejen v Liberci, ale v celé České republice. „Naši pozornost dnes stejně tak potřebuje Liebiegův palác. Již kdysi měla ODS projekt, který dával budově nejen šanci na rekonstrukci, ale také do ní měl přivést život a dát jí nový význam v životě města. Chceme na tuto snahu navázat a v nové podobě v dalších letech palác otevřít spolkům a obyvatelům města,“ vysvětluje Petra Břeňová.

Není to ale jediné místo, které se dostalo do programových priorit ODS v Liberci. Opravy by se pod vládou ODS dočkal také bazén. „Nápady na opravu objektu a jeho novou budoucnost se v posledních letech nešetřilo. Bohužel se nic z toho nenaplnilo. Věřím, že v ODS umíme věci dotahovat do konce a že nezůstane jen u další vize – my je totiž realizujeme,“ zdůrazňuje Břeňová.

Podpora bydlení pro všechny

Podle ODS je v současné době v Liberci zbytečně vysoká daňová zátěž na nemovitosti. „Městu se daří, jeho daňové příjmy kontinuálně rostou již několik let a je proto na místě ulevit obyvatelům města. Proto navrhujeme snížit daň z nemovitosti,“ vysvětluje Lumír Vadovský, trojka na kandidátní listině ODS pro říjnové komunální volby v Liberci.

ODS se chce také zaměřit na další rozvoj bydlení pro mladé i pro seniory, stejně jako na rozvoj služeb pro ně. „Liberec má dnes velmi kvalitní zázemí pro své seniory – historicky to byla právě ODS, kdo zde zajistil desítky bytů pro seniory, i pro mladé rodiny. Demografická křivka jasně ukazuje, že město musí kapacitu bydlení pro seniory navyšovat, a spolu s tím rozšiřovat služby, které jim poskytuje. Pro ODS je to proto jednou priorit,“ upozorňuje Vadovský.

Z Liberce do Bedřichova Lanovkou?

ODS chce také oživit diskusi o propojení Liberce s Bedřichovem lanovkou. Projekt, který již městem několikrát „běžel“ chtějí občanští demokraté otevřít ve veřejnou diskusi a hledat pro něj podporu. Jak věří, pomohl by dalšímu rozvoji města a také by ulevil dopravnímu zatížení města, přes který v zimní i letní sezóně projíždí stovky vozů do Bedřichova a Jizerských hor. Příklad by si Liberec mohl vzít z mnoha evropských horských měst, která jsou se sportovními středisky podobně propojena. „Neříkáme, že chceme postavit lanovku do Bedřichova. Chceme ale tento projekt zcela váženě připravit, zjistit všechna jeho pro i proti, prodiskutovat s občany, zapojit do něj také Bedřichov, kterému by se mohlo velmi ulevit od náporu aut, Liberecký kraj a Lesy České republiky. My v něj věříme, a jsme přesvědčeni, že pokud se udělá dobře, bude přínosem pro všechny. O tom ale musí být vedena komunikace v dalším období. Chceme dát lanovce šanci,“ vysvětluje Petr Židek.

„Naše srdce bije pro Liberec“

Liberečtí občanští demokraté věří, že obyvatelé města se již nechtějí propadat dále v beznaději z toho, jak je město neřízeno, v jakém lidském i politickém stavu se nachází, a že místo efektivní správy města slyší jen urážky, obviňování, a nevidí žádný pokrok. Představené priority nejsou náhražkou programu jako takového, ale jen zdůrazňují, na co se ODS chce zaměřit, a jak o městě přemýšlí. „Nepotřebujeme psát stostránkové programy, ze kterých jsou nakonec jen cáry papíru, protože namísto jejich naplňování se politici hádají, přou, útočí, obviňují, dávají na sebe žaloby. Proto představujeme 10 konkrétních programových bodů, se kterými budeme v dalších týdnech oslovovat lidi v naší kontaktní kampani. A ručíme za to, že těchto 10 programových priorit dotáhneme do konce. Na to dáváme slovo. A slovo občanského demokrata mělo vždy svou sílu,“ uzavírá lídr kandidátky ODS, Petr Židek.