Pavel Dvořáček

Povolání: starosta
*1958

Politická příslušnost: BEZPP