PaedDr. Pavel Jankovský

Povolání: emeritní ředitel střední školy, rybníkář
*1953

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Životopis

Narodil se 21. října 1953 v Ústí nad Orlicí. Vyrůstal v Králíkách pod Sněžníkem, na Hrádku u Nechanic a v Hradci Králové od roku 1964. S manželkou Ivanou žije ve vlastním bytu v Hradci Králové. Oba synové jsou již dospělí a každý má dvě děti.

Vystudoval Gymnázium J.K.Tyla a Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Po vojenské službě u chemického vojska vyučoval v ZDŠ Třebechovice pod Orebem a v ZŠ Bezručova Hradec Králové jako fakultní učitel.

Po revoluci se stal ředitelem Krajského domu dětí a mládeže. V roce 1992 nastoupil jako inspektor do nově vzniklé České školní inspekce, kde kde vedl okresní a od roku 1995 krajský inspektorát. V roce 2000 působil jako ředitel odboru řízení a organizace na ústředí ČŠI a následně opět jako ředitel krajského inspektorátu. V té době také vyučoval na Pedagogické fakultě UK pedagogickou evaluaci.

V roce 2006 se stal vedoucím odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Roku 2009 nastupuje jako ředitel SOŠ a SOU Hradební v HK, kde se podílí na přístavbě, sloučení se SPŠ, přístavbě dílen v již nově vzniklém subjektu Střední průmyslové školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hradec Králové. Škola byla za jeho působení moderně vybavena a přestěhovala se ze čtyř do pouhých dvou budov. Stala se počtem žáků největší střední školou Královéhradeckého kraje. Od 1. srpna 2020 odešel do penze, aby se mohl plně věnovat jako rybníkář obnově a výstavbě rybníků.

Od roku 1969 vedl rybářské kroužky a mnoho rybářských táborů i expedic. Podílel se na výzkumech v oblasti ichthyologie a publikoval v odborných časopisech. V současné době je místopředsedou Místní organizace Českého rybářského svazu v Hradci Králové, dlouholetým členem i bývalým předsedou odboru pro práci s mládeží Východočeského územního svazu ČRS. Má certifikát pro funkci rybářského hospodáře.

Mnoho let rovněž funguje jako člen ústřední komise Středoškolské odborné činnosti a předseda v porotě filozofie, politologie a dalších společenskovědních oborů.

Členem ODS je spolu s manželkou od roku 2006.

PaedDr. Pavel Jankovský