JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

Povolání: právník a ekonom, radní kraje pro finance a IT
*1971

Politická příslušnost: BEZPP