Milan Žďárek

Povolání: starosta
*1959

Politická příslušnost: BEZPP