20. října 2020

Komora architektů stáhla připomínky k regulérnosti tendru na fotbalový stadión

Město Hradec Králové obdrželo na konci září dopis od České komory architektů, která měla připomínky k regulérnosti tendru na multifunkční fotbalový stadion. Městu jako zadavateli bylo vytýkáno to, že na veřejnou zakázku komora nahlíží jako na architektonickou soutěž, která nerespektuje pravidla Soutěžního řádu ČKA. Vedení hradecké radnice tyto připomínky považovalo za neopodstatněné, jelikož soutěž na stavbu multifunkčního fotbalového stadionu nebyla nikdy vypisována jako architektonická soutěž. Po vyhodnocení všech skutečností nakonec komora architektů své připomínky stáhla.

Město zakázku vypsalo jako nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a jejím předmětem je vybudování multifunkčního fotbalového stadionu v Hradci Králové. Součástí zadávacích podmínek je demoliční výměr, projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a samotné stavební povolení. Předmětem zakázky tedy není řešení nového stadionu na základě zcela nového architektonického návrhu. „Od začátku jsme tvrdili, že se nejedná o architektonickou soutěž. Po zaslání argumentů ze strany města nám Česká komora architektů dala za pravdu tím, že stáhla veškeré své připomínky týkající se regulérnosti tendru na multifunkční fotbalový stadion. Osobně si komory architektů velmi vážím a cením si toho, že své stanovisko na základě naší argumentace změnila. O to víc mě mrzí, že vyjádření komory někteří zneužili k tomu, jen aby se zviditelnili v médiích a veřejnosti záměrně podsouvali naprosto zbytečné pochyby kolem celého tendru. Jsme nadále přesvědčeni, že podmínky výběrového řízení jsou nastaveny kvalitně a velice transparentně,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek.

Zadávací řízení na zhotovitele stále může pokračovat, a to i přes návrh na přezkoumání zadávacích podmínek zadávacího řízení podaný na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „Ve spolupráci s administrátorem tendru a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jsme tento týden v řádném termínu odeslali vyjádření k tomuto návrhu. Nyní budeme čekat na rozhodnutí ÚOHS,“ říká náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha. Termín ukončení prvního kola byl podle platné legislativy posunutý na 29. října. „Původně jsme počítali s ukončením lhůty 5. října, ale ze zákona muselo dojít k posunu termínu s ohledem na zmírnění podmínek. Změna termínu ovšem nijak nesouvisí s připomínkami od České komory architektů ani s podáním návrhu na ÚOHS,“dodává náměstek Bláha. Město i přes toto prodloužení lhůty na podávání přihlášek do veřejné zakázky na zhotovitele nového multifunkčního fotbalového stadionu stále předpokládá výběr zhotovitele a uzavření smlouvy na jaře roku 2021.

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Prof.PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

primátor statutárního města Hradec Králové