1. září 2020

Tendr na multifunkční fotbalový stadion má zelenou

Stavba multifunkčního fotbalového stadionu v Hradci Králové se opět významně posunula, k vypsání výběrového řízení na stavební firmu by mělo dojít během prvních dvou týdnů v září. Zastupitelé města včera schválili podmínky zadávacího řízení, které bude složeno z několika fází. Stanoveny byly také základní požadavky města, kterými jsou například minimální kapacita stadionu osm tisíc míst a jejich zastřešení, splnění parametrů pro UEFA kategorii 4 nebo osvětlení ve tvaru typických „lízátek“. Zahájení prací na novém stadionu se v případě úspěšného tendru předpokládá v prvním čtvrtletí příštího roku.

„Schválení zadávacích podmínek bylo velmi důležitým krokem pro budoucnost stadionu, v nejbližší možné době budeme moci zahájit výběrové řízení,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. Zastupitelé města včera schválili podmínky výběrového řízení, součástí kterých jsou mimo jiné stanované minimální technické podmínky, které by měl stadion mít v každém případě. „Na základě předběžných tržních konzultací, které jsme v loňském roce uspořádali, se jako nejefektivnější, a možná jediný, způsob metody stavby ukázala technika design and build. Vysoutěžený zhotovitel tedy nezačne hned se stavbou, ale nejprve bude muset upravit hotový projekt tak, aby se stavba vešla do stanoveného rozpočtu a zároveň splňovala podmínky, ze kterých nemůžeme ustoupit,“ informuje primátor. Těmi jsou například maximální cena 573 milionů bez DPH, což je v součtu s odměnou pro správce stavby stadionu celkem 605 milionů korun, tedy zastupiteli stanovená maximální částka. „Mimo to požadujeme minimální kapacitu stadionu osm tisíc diváků, kterou bude v případě potřeby možné zvýšit až na devět tisíc tři sta, přičemž všechna místa budou zastřešena. Aréna bude splňovat parametry pro licenci pro naši první ligy a UEFA kategorii 4. Západní tribuna bude opláštěná a základní nosná konstrukce bude z železobetonu. Areál stadionu musí být multifunkční, tedy nebude sloužit jen pro fotbalová utkání, zároveň bude mít alespoň deset skyboxů. Stožáry s osvětlením budou mít tvar pro Hradec typických lízátek,“ říká náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha.

Samotné výběrové řízení by mělo být složeno z několika fází. „Veřejná zakázka bude zadávána v jednacím řízení s uveřejněním, její vypsání předpokládáme během příštích čtrnácti dnů. V první fázi budou účastníci podávat žádosti o účast, ve kterých prokáží splnění kvalifikací. V této fázi ještě nebudou podávat nabídky nebo navrhovat technická řešení. V dalším kole budou účastníci, kteří splnili kvalifikační podmínky, vyzváni, aby podali předběžné nabídky. Zde již dávají konkrétní návrh plnění, údaje ke kritériím hodnocení a takzvané předběžné nabídky. Po posouzení předběžných nabídek budou následovat jednání s účastníky zadávacího řízení, jejichž předmětem bude vylepšení návrhů ve prospěch zadavatele, tedy města. Po této fázi dojde k zafixování zadávacích podmínek do finální podoby tak, aby byly pro všechny účastníky zadávacího řízení stejné a jejich nabídky vzájemně porovnatelné. Následně pak budeme účastníky vybízet k finálnímu podání nabídek, které budou poté vyhodnoceny,“ vysvětluje Bláha.

Nová fotbalová aréna by v Hradci Králové měla stát do dvou let od podpisu smlouvy s vysoutěženým zhotovitelem. „Nyní, když se nám podařilo schválit vypsání výběrového řízení, máme zase větší šanci na to získat důležitou dotaci od Národní sportovní agentury ve výši až 150 milionů korun,“ doplňuje náměstkyně primátora pro oblast dotací Monika Štayrová.

Prof.PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

primátor statutárního města Hradec Králové