Ing. Jana Bačíková, MBA

Povolání: starostka, poslankyně PČR
*1969

Vacenovice 243
696 06  Vacenovice

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Jana Bačíková je třetí volební období starostkou obce Vacenovice.

Má vystudovanou Vysokou školu ekonomickou, studijní obor podniková ekonomika a management. Členkou ODS je od roku 2006 a stejnou dobu se pohybuje v komunální politice. Je předsedkyní místního sdružení, místopředsedkyní oblastního sdružení a členkou regionální rady ODS. Od roku 2010 je starostkou dvoutisícové obce Vacenovice.

Má jednoho syna. Ve volném čase se kromě rodiny a vnučky věnuje včelaření a jako vedoucí včelařského kroužku vede děti k této krásné zálibě a lásce k přírodě. Podporuje místní zvyky a tradice, účastní se pravidelně všech folklorních akcí nejen ve své obci, ale i v okolí.