Mgr. Jiří Nantl, LL.M.

člen místního sdružení

Životopis

Mgr. Jiří Nantl, LL.M., se narodil roku 1979 v Brně. Působí jako ředitel CEITEC – Středoevropského technologického institutu na Masarykově univerzitě. V minulosti zastával mimo jiné funkci prvního náměstka ministra školství. Vedl přípravu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a přípravné práce na reformě vysokoškolského zákona, byl jedním z tvůrců změny přístupu k zajišťování kvality vysokých škol.

Jako odborník na vzdělávací a vědní politiku působí také na mezinárodní úrovni. Byl členem Výboru pro vzdělávací politiku OECD, inicioval založení a od roku 2018 je předsedou Aliance pro živé vědy (sdružení deseti předních biomedicínských výzkumných institucí v nových členských státech EU). V roce 2019 byl zvolen místopředsedou odvolacího výboru EQAR – Evropského registru agentur pro kvalitu vysokého školství. Řadu let přednášel problematiku veřejné správy a vzdělávací politiky na vysoké škole, věnuje se publikační a publicistické činnosti. Působil jako člen správních rad několika českých vysokých škol (Masarykova univerzita, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Jihočeská univerzita, Vysoká škola technická a ekonomická), v současné době působí v této roli na Ostravské univerzitě. Je držitelem resortního vyznamenání „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“ udělovaného Českou školní inspekcí.

Je otcem dvou dcer a zapáleným cestovatelem a cyklistou, milovníkem historie a literatury.