Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Vladimír Stejskal

předseda regionální kontrolní a revizní komise

Josef Dvořáček

člen regionální kontrolní a revizní komise

Adam Janek

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jaroslav Novák

člen regionální kontrolní a revizní komise

Ludmila Šebová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Daniel Trubač

člen regionální kontrolní a revizní komise