Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Marie Paděrová

předsedkyně regionální rozhodčí komise

Martin Beránek

člen regionální rozhodčí komise

Patrik Petřík

člen regionální rozhodčí komise

Jiří Pospíšil

člen regionální rozhodčí komise

Jakub Skoták

člen regionální rozhodčí komise