Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Martin Beránek

předseda regionální rozhodčí komise

Daniel Kolář

člen regionální rozhodčí komise

Marie Paděrová

členka regionální rozhodčí komise

Patrik Petřík

člen regionální rozhodčí komise

Jakub Skoták

člen regionální rozhodčí komise