Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Martin Beránek

člen regionální rozhodčí komise

Patrik Petřík

člen regionální rozhodčí komise

Jiří Pospíšil

člen regionální rozhodčí komise

Jakub Skoták

člen regionální rozhodčí komise