Zjednodušme to!

VOLEBNÍ PROGRAM ODS
pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje 7. – 8. října 2016

[Volební dokument v PDF]

Hlavním tématem jihočeské ODS v letošních krajských volbách je kvalita života, rozvoj kraje a bezpečí jeho obyvatel.

 

Chceme, aby jižní Čechy byly dobré místo pro aktivní, pracovité a podnikavé lidi. Jihočechy již dlouhou dobu tíží problémy s dopravou. Naší prioritou je proto dokončení dálnice D3 na území Jihočeského kraje. Prosadíme, aby v rozpočtu kraje byly vyčleněny finanční prostředky na výkupy pozemků pod trasou dálnice jižně od Českých Budějovic na hranice s Rakouskem. Takto kraj aktivně pomůže s přípravou, která u nás bohužel trvá velmi dlouho.

Dalším problémem je to, že se zhoršují podmínky pro život obyvatel venkova. Zajistíme proto, aby došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti našich obcí tak, že autobusové spoje ještě více přizpůsobíme potřebám obyvatel obcí. Jihočeši si zaslouží jezdit mnohem kvalitnějšími vlaky než nyní. Toho ale není možné dosáhnout, pokud v osobní dopravě na železnici nebude fungovat konkurence. Proto v železniční dopravě podpoříme vstup soukromých provozovatelů. Tam, kde mají občané špatný přístup k lékařské péči, přispějeme z krajského rozpočtu lékařům, kteří si budou chtít v těchto místech zřídit své praxe. Velkým problémem jihočeského průmyslu je nedostatek pracovních sil, zejména technicky vzdělaných. Zajistíme proto, aby krajské střední školy mnohem více spolupracovaly s průmyslovými podniky a společně s nimi připravovaly vzdělávací obory, které jsou dnes na trhu potřebné. Bez toho není možné rozvíjet firmy na jihu Čech a dosáhnout toho, aby Jihočeši měli vyšší platy.

Rozšíříme terénní sociální služby, které umožňují, že senioři mohou své stáří trávit doma, tam kde jsou zvyklí, a přitom mají k dispozici kvalitní a přívětivou péči. Myslíme i na to, že je nutné rozšířit síť domácí hospicové péče a přispějeme na ni z krajského rozpočtu. Dále vybudujeme za krajské peníze hospic v Českých Budějovicích. Jihočeský kraj je zatím bezpečný, jsme si však vědomi toho, že se to může rychle změnit. Nechceme na našem území zařízení pro uprchlíky a jsme připraveni uzavřít hranice v případě hrozící migrační vlny. Kraj musí v těchto vážných situacích mít významnou koordinační funkci.

Občanská demokratická strana chce, aby jižní Čechy byly bezpečné, vzdělané a dobré pro život.

 

Zjednodušme to!

S námi volíte jižní Čechy:
AKTIVNÍ, PRACOVITÉ A PODNIKAVÉ

 • prosadíme stavbu dálnice D3 od Českých Budějovic na státní hranici s Rakouskem
 • vyčleníme v rozpočtu kraje prostředky na výkupy pozemků pod trasou dálnice D3
 • podpoříme stavbu dálnice D4
 • zajistíme dopravní dostupnost a obslužnost všech jihočeských obcí
 • přizpůsobíme autobusové spoje potřebám obyvatel obcí
 • podpoříme vstup soukromých provozovatelů do železniční dopravy
 • podpoříme jihočeské podnikání v průmyslu, zemědělství, ve službách i v cestovním ruchu
 • podporujeme dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, nesouhlasíme ale s výstavbou trvalého úložiště jaderného odpadu v jižních Čechách
 • zajistíme průhledné čerpání evropských fondů
 • prosadíme novou strategii cestovního ruchu v Jihočeském kraji
 • zajistíme veřejně prospěšné práce pro příjemce dávek
 • chceme otevřený úřad, který neobtěžuje, ale pomáhá
 

Zjednodušme to!

S námi volíte jižní Čechy:
BEZPEČNÉ, VZDĚLANÉ A DOBRÉ PRO ŽIVOT

 • nepřipustíme bezpečnostní rizika související s migrační krizí
 • nedopustíme vznik uprchlického tábora v Jihočeském kraji
 • posílíme schopnost kraje koordinovat opatření v případě migrační krize
 • navýšíme podporu dobrovolných hasičů v jihočeských obcích
 • podpoříme dobrovolné zálohy v Jihočeském kraji
 • posílíme spolupráci s Integrovaným záchranným systémem
 • zvýšíme bezpečnost na jihočeských silnicích
 • zvýšíme platy dobrým učitelům pomocí grantů z rozpočtu kraje
 • provážeme výuku na středních školách s praxí u firem
 • podpoříme spolupráci škol zřizovaných krajem s jihočeskými vysokými školami
 • podpoříme živou kulturu, jihočeské tradice a spolky
 • podpoříme zachování přírodního divadla s otáčivým hledištěm v zahradě zámku v Českém Krumlově
 • podpoříme jihočeský sport, vrcholový i rekreační
 • zajistíme dostupnou kvalitní zdravotní péči
 • v rozpočtu kraje zajistíme prostředky na podporu lékařů, kteří chtějí zřídit lékařskou praxi v místech, kde chybí
 • zkvalitníme péči o seniory, pobytovou i terénní
 • navýšíme kapacitu domů pro seniory, které zřizuje kraj
 • z rozpočtu kraje podpoříme terénní hospicovou péči
 • za prostředky z rozpočtu kraje postavíme hospic v Českých Budějovicích
 • budeme usilovat o rozvoj venkova jako místa pro práci, bydlení i rekreaci
 • chceme rozumnou ochranu jihočeské přírody pro lidi
 • podpoříme šumavské obce v jejich právu na rozvoj a na výkon samosprávy
 

VOLTE ODS