Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Zbyněk Kudera

předseda oblastního sdružení

Tomáš Goláň

místopředseda oblastního sdružení

Vilém Skála

místopředseda oblastního sdružení

Zdeněk Babulík

člen oblastní rady

Lubomír Hegr

člen oblastní rady

Martina Hladíková

členka oblastní rady

Jan Jordán

člen oblastní rady

Petr Kozák

člen oblastní rady

Robert Samsonek

člen oblastní rady

Ladislav Ujčík

člen oblastní rady

Martin Zakopal

člen oblastní rady