Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Zbyněk Kudera

předseda oblastního sdružení

Vilém Skála

místopředseda oblastního sdružení

Lubomír Traub

místopředseda oblastního sdružení

Zdeněk Babulík

člen oblastní rady

Karel Goiš

člen oblastní rady

Lubomír Hegr

člen oblastní rady

Martina Hladíková

členka oblastní rady

Jan Jordán

člen oblastní rady

Daniel Masaryk

člen oblastní rady

Robert Samsonek

člen oblastní rady