Krajští zastupitelé

Přehled krajských zastupitelů, kteří jsou členy tohoto sdružení ODS

Lubomír Traub

náměstek hejtmana