Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Zbyněk Kudera

předseda oblastního sdružení

Svatava Křivinková

místopředsedkyně oblastního sdružení

Václav Bližňák

člen oblastní rady

Jaroslav Burkart

člen oblastní rady

Helena Daníčková

členka oblastní rady

Karel Goiš

člen oblastní rady

Lubomír Hegr

člen oblastní rady

Martina Hladíková

členka oblastní rady

Miroslav Chalánek

člen oblastní rady

Vilém Skála

člen oblastní rady

Hynek Steska

člen oblastní rady