Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.

krajská radní
zastupitelka statutárního města
místopředsedkyně oblastního sdružení

Náměstí Svobody 2
415 95  Teplice

Životopis

Narodila jsem se 4. července 1976 v Teplicích, kde stále (a ráda) žiju se svým manželem Tomášem, dcerami Emmou a Zorkou, a v neposlední řadě také s Trejsy, fenkou adoptovanou z útulku.

Vystudovala jsem Gymnázium v Teplicích a právnickou fakultu v Plzni (poctivých 5 let, na rozdíl od některých jiných). Později jsem si ještě rozšířila vzdělání postgraduálním studiem se zaměřením na oblast českého obchodního práva v kontextu práva EU a získala i britský právnický magisterský titul. Od roku 2003 jsem advokátkou, specializuji se na soukromé právo, včetně práva rodinného. V současné době provozuji se svými kolegy advokátní kancelář v Teplicích (Advokátní kancelář Holán & Dvořáková & Bitterová). Jsem členkou Unie rodinných právníků. Během nouzového stavu jsem s dalšími dobrovolníky poskytovala bezplatně právní poradenství v Koronaporadně zřízené Unií rodinných právníků. A jsem samozřejmě připravena pomáhat potřebným lidem i nadále.

O politiku jsem se zajímala snad odjakživa. Nejprve jsem vstoupila do ODS v Ústí nad Labem. Tehdejší situace ve straně (období „velrybářů“) mi však byla skutečně protivná, proto jsem členství ukončila. Čím dál více mi ale vadilo, jak všichni jen na politiky nadáváme u stolu v hospodě… tak jsem sebrala odvahu, (překonala obavy způsobené značným respektem z Jaroslava Kubery) a v roce 2008 vstoupila do teplické ODS s cílem podporovat slušné politiky „zevnitř“ strany. Od roku 2010 jsem zastupitelka a od roku 2014 radní statutárního města Teplice. Dá se říci, že politika je vlastně také můj „koníček“. Mým cílem je nadále podporovat slušné členy ODS v rámci celého Ústeckého kraje – v tom rozhodně nejsem jediná a mám dobrý pocit z aktuální situace uvnitř naší krajské ODS. Proto jsem souhlasila s kandidaturou do krajského zastupitelstva, neboť za každý okres kandidují lidé, jichž si osobně vážím.

Jsem prozápadně orientovaná a líbí se mi prapůvodní cíl vzniku EU, a to zachování míru v Evropě. Považuji za užitečné nadále prosazovat čtyři základní svobody EU – svobodu pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Vadí mi však příliš sílící (a na můj vkus mnohdy radikální) „ekologismus“, byť asi jako každý Severočech považuji ekologii za velmi důležitou. Za největší hodnoty považuji v současné době pluralitní demokracii, v osobní rovině pak funkční rodinu a svobodu.

Co budu prosazovat v krajské politice:

Momentálně se velmi obávám o vývoj demokracie, tudíž mým cílem je i v nižších patrech politiky chránit principy demokracie a právního státu. Mohu využít své profesní znalosti při osobním „dozoru“ nad dodržováním zákonů ze strany úřadů. Lpím důsledně na zachování co největších osobních svobod a neposilování státní moci na úkor občana. Věřím, že lidé se umí sami správně rozhodovat – o sobě, svém životě, svém zdraví i svých penězích. Ráda bych z mého dosavadního působení na radnici v Teplicích přenesla na kraj i zkušenosti s odpovědným a efektivním hospodařením. V tomto směru je mi blízký postoj Margaret Thatcherové. Ta na rozdíl od p. Babiše, který chce stát řídit jako svou firmu, přistupovala k veřejným financím jako řádně hospodařící hospodyně ke svému rodinnému rozpočtu.

Pokud jde o mé osobní zájmy – nejraději čtu knihy a v létě cestuji s rodinou našim starým obytným autem (hlavně po horách, kterým dávám přednost před městem…). Mám ráda zimu, kterou trávím co nejčastěji s rodinou v Krušných horách.

Mé oblíbené osobnosti:

• z mužů rozhodně zábavný Winston Churchill, Frederick Forsyth, Jeremy Clarkson nebo Joachim Fest,

• z žen pro jejich pracovitost, inteligenci a statečnost např. Bertha von Suttner, Marie Terezie, samozřejmě Milada Horáková či Margaret Thatcherová.