Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Pavlína Hapštáková

předsedkyně oblastního sdružení

Iva Dvořáková

místopředsedkyně oblastního sdružení

Rostislav Aulický

člen oblastní rady

Josef Benda

člen oblastní rady

Eva Böhmová

členka oblastní rady

Jan Bokoč

člen oblastní rady

Marcela Dvořáková

členka oblastní rady

Ondřej Hampejs

člen oblastní rady

Hynek Hanza

člen oblastní rady

Michael Holý

člen oblastní rady

Jiří Kašpar

člen oblastní rady

David Leitermann

člen oblastní rady

Monika Peterková

členka oblastní rady

Veronika Prchalová

členka oblastní rady

Pavel Tetřev

člen oblastní rady