10. srpna 2020

Vedu pravý tým, který je předurčen k úspěchu

(www.ods.cz/region.olomoucky) Dalibor Horák se narodil v roce 1965 a od roku 1970 je spjat s Uničovem. Od roku 1992 je členem Občanské demokratické strany a hned o dva roky později začal aktivně působit v politice. Patří tak k nejzkušenějším a nejúspěšnějším komunálním politikům v našem kraji. Má rád historii, je členem několika lokálních spolků i aktivním muzikantem.

Pane náměstku, už podruhé jdete do blížících se krajských voleb coby lídr Občanské demokratické strany. V čem budou tyto volby jiné než před čtyřmi lety?

Každé volby jsou jiné, mění se okolnosti, situace ve společnosti a trochu i politická mapa. V roce 2016 jsme šli do voleb v době, kdy Občanská demokratická strana nebyla v ideální kondici a procházela procesem restartu. Jsem rád, že se nám podařilo obstát a dostat se do vedení Olomouckého kraje. Naše strana od té doby průběžně posiluje, na druhou stranu v kraji posiluje také politická konkurence. Letošní volby budou ovlivněny i pošmournou atmosférou spojenou s koronavirem, ostatně i volební kampaně jsou relativně kratší.

Jaké jsou vaše letošní ambice?

Za uplynulé čtyři roky se udělal kus práce a společně se svými kolegy ze strany jsme dokázali výrazně prosazovat náš program a mnohé programové priority. Cílem je samozřejmě udělat lepší volební výsledem než před čtyřmi lety a nebudu skrývat, že se chceme opět podílet přímo na vedení kraje, jedině tak máme šanci opravdu prosazovat naše vize.

Vedete, jak říkáte, pravý tým, co si pod tím představit?

Naše letošní kandidátka je velmi silná a vyvážená. Naleznete na ni úspěšné lidi různých profesí. O hlasy voličů se ucházejí například úspěšní komunální politici, lékaři, učitelé, podnikatelé, lidé ze všech koutů kraje. Podařilo se nám namíchat skvělou sestavu a věřím, že uspějeme.

V uničovském zastupitelstvu jste v podstatě nepřetržitě od roku 1994. Byl jste také starostou. Nyní jste náměstkem hejtmana Olomouckého kraje. Jak velký je rozdíl mezi krajskou a komunální politikou?

Je třeba si přiznat, že politika, její styl, ale i samotní politici, tedy v podstatě vše se od roku 1994 výrazně změnilo. Základ ale zůstává. Je nutné umět naslouchat, pomáhat a mít schopnost věci prosazovat. Já se snažím těžit z letité znalosti potřeb starostů a občanů. Jako náměstek jsem v pravidelném a velmi úzkém kontaktu právě se starosty napříč celým krajem a snažím se jim být nápomocen, prosazovat jejich konkrétní projekty, které zlepšují život v jejich obcích a ve výsledku samozřejmě v celém kraji. Mám radost, že se to daří. Zakládám si také na tom, že když něco slíbím, udělám pro to maximum. Nestává se mi tedy, že bych planě sliboval a poté se na to vykašlal.

Na kraji máte ve své gesci zdravotnictví. To se mohlo v roce 2016 zdát jako ne tak viditelné téma. Nedávná doba však ukázala opak, je to tak?

Samozřejmě kompetence Olomouckého kraje v oblasti zdravotnictví jsou specifické. V kraji máme tři krajské nemocnice, a to v Prostějově, ve Šternberku a v Přerově, které nám provozuje soukromý provozovatel. Klademe důraz na to, aby byla zdravotní péče na vysoké úrovni včetně její dostupnosti. Aktuálně pracujeme třeba na výstavbě nového pavilonu v nemocnici ve Šternberku. Jako zřizovatel Zdravotnické záchranné služby prosazujeme budování moderní sítě výjezdových základen, pravidelně obnovujeme vozový park. Stejně tak podporuje ambulance praktických či zubních lékařů napříč celým územím kraje včetně odlehlých míst. Takže práce a vizí máme v této oblasti mnoho. Samostatnou kapitolou v tomto je situace související s koronavirem, kdy jsme si opět připomněli, že ochrana zdraví našich občanů musí být absolutní prioritou.

Chceme postavit plnohodnotný a moderní infekční pavilon v rámci prostějovské nemocnice

Jak tedy dle vás Olomoucký kraj zvládá koronavirové období?

Náš kraj čelil v počátku krize bezprecedentní situaci, a to uzavření obcí na Uničovsku a Litovelsku. Bylo to velmi těžké, ačkoliv v kraji fungovaly krizové mechanismy, byla to prostě nová zkušenost. I já jsem byl každodenně v terénu, zajišťovali jsme rychlý transport ochranných a dezinfekčních prostředků nejen do našich krajských zařízení, ale pomáhali jsme, kde se dalo, třeba i firmám s tím, jak dostat do uzavřených území strategický materiál atp. Jsem rád, že i můj kolega na Uničovsku, starosta a nyní i náš kandidát do Senátu Radek Vincour zvládl situaci na výbornou. I s ohledem na tuto skutečnost je naší velkou ambicí eliminovat další možná rizika a prosadit třeba vybudování plnohodnotného a moderního infekčního pavilonu v rámci prostějovské nemocnice. Takové pracoviště nám v kraji schází.

Dlouhodobě máte kladný vztah také ke kultuře. Ta nyní s ohledem na některé restrikce a omezení trpí. Co jsou vaše krajské priority?

Kultura to nikdy neměla jednoduché, ale je jasné, že pro kvalitu života se jedná o nezbytnou složku. Je nutné umět shánět finance pro modernizaci krajských kulturních zařízení, pomáhat i třeba prostřednictvím našich dotačních titulů kulturním projektům v obcích a regionech. Považuji za fér podílet se finančně i na činnosti tradičních kulturních institucí s nadregionálním významem, které kraj přímo nezřizuje, jako například Moravského divadla Olomouc, Divadla Šumperk ale i dalších.

Jsou další témata, která byste v rámci svých priorit rád zmínil?

Témat máme celou řadu a stále chceme život v našem kraji zlepšovat. Velkou kapitolou je doprava, včetně té cyklistické. Určitě ještě máme i rezervy v dobudovávání sítě cyklostezek. I to vlastně souvisí s naším zdravím. Lidé mají cyklodopravu v čím dál větší oblibě a zcela jistě jde o aktivity prospěšné i na naše zdraví a fyzickou kondici. Zdravotnictví není jen o léčbě, ale i prevenci a zdravém životním stylu. Vše souvisí se vším.

Jste pověstný svou neformální komunikací na sociálních sítích, jak ten styl hodnotí lidé?

Odjakživa jsem člověk, který komunikuje se svými spoluobčany, kdykoliv vyslechnu, co koho trápí, kde bych mohl pomoci. S rozmachem sociálních sítí je to ještě o něco jednodušší, byť samozřejmě stále preferuji osobní kontakt. A protože platí, nejen prací živ je člověk, a já se ve volném čase rád starám o svůj ovocný sad a zahradu, občas pracovní témata proložím i neformálním obsahem, fotkami ze zahrady. Lidé to hodnotí velmi pozitivně.

Mgr. Dalibor Horák

kandidát na hejtmana Olomouckého kraje
předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
člen regionální rady
starosta