Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jana Drejslová

předsedkyně oblastního sdružení

Josef Šalda

místopředseda oblastního sdružení

Jan Špaček

místopředseda oblastního sdružení

Veronika Bartošová

členka oblastní rady

Petra Matějíčková

členka oblastní rady

Luboš Mottl

člen oblastní rady

Ivo Muthsam

člen oblastní rady

Norbert Salvender

člen oblastní rady

Richard Sokol

člen oblastní rady

Jiří Tůma

člen oblastní rady