Ing. Ivo Muthsam

člen oblastní rady
místopředseda regionálního sdružení
předseda místního sdružení

Lupenice 62
517 41  Lupenice
Česká republika

Životopis

Ing. Ivo Muthsam (56 let) žije v Lupenici pod Orlickými horami, kde zastává funkci starosty. Velkou část svého denního programu věnuje práci ve vedení společnosti MADOS MT, s.r.o. Projektování a realizace mostních a silničních objektů je těžiště působnosti společnosti. Středisko speciálních prací, pozemního stavitelství a inženýrského stavitelství dotváří flexibilitu společnosti. Jako ředitel firmy si vede výtečně a společnost Mados s více než stovkou zaměstnanců je jednou z prosperujících firem v českých rukou! V Rychnově nad Kněžnou, kde je předsedou Místního sdružení ODS, vyhráli poslední komunální volby a daří se jim zde nyní reformovat městské finance. Jak sám říká: Zatím jsme bez kauz (pozitivní neexistují, takže bez negativních) a chystané projekty je možné tzv. „prodávat“. Tyto skutečnosti nám pomáhají k pozitivnímu vnímání naší činnosti od občanů a věříme, že toto podpoří nejen lokálně ODS v kampani pro Krajské volby 2012.

Narozen: 1956

Bydliště: Lupenice v Orlických horách

Rodina: synové Michal 27 let a Richard 23 let

Vzdělání: VUT FAST Brno – konstrukce a dopravní stavby

Zaměstnání: jednatelem a ředitelem společnosti MADOS MT, s.r.o., starosta obce Lupenice

Koníčky: lyžování, cyklistika, myslivost, dopravní stavitelství

Politika: člen ODS od roku 2002, předseda MS ODS Rychnov nad Kněžnou, starosta obce Lupenice