Mgr. Jana Drejslová

krajská zastupitelka
místostarostka města
zástupkyně krajské samosprávy v RR
předsedkyně oblastního sdružení

Havlíčkova 136
516 01  Rychnov nad Kněžnou

Životopis

Mgr. Jana Drejslová

„Žiji Rychnovem – městem i okresem!“

Narodila jsem se v roce 1963 v Rychnově nad Kněžnou, kde stále žiji. Mám dva syny a jsem hrdou babičkou svým dvěma vnučkám.

Po absolvování Gymnázia F. M. Pelcla jsem vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy.

V letech 1987 až 2010 jsem pracovala jako učitelka matematiky a geografie na Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. Více než dvacetiletou praxi ze školství zúročuji už čtrnáct let jako místostarostka města Rychnov nad Kněžnou, kde mám na starost školství a dále také oblasti životního prostředí, sociální, volnočasových aktivit a kultury. Funkci místostarostky vykonávám od roku 2010 až dodnes.

V roce 2016 jsem byla poprvé zvolena do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, jehož členem jsem doposud.  Zde zastávám funkci předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. V roce 2020 při kandidatuře do krajských voleb jsem obhájila mandát krajské zastupitelky ze 6.pozice kandidátní listiny ODS - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÝ a Východočeši. 

Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR jsem kandidovala v roce 2020 ve volebním obvodu č. 48 – Rychnov nad Kněžnou jako nestraník za ODS.  Z 8 kandidátů jsem skončila na 3.místě.   

V roce 2021 jsem kandidovala ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Preferenční hlasy mě vynesly ze 7. pozice na 5.pozici kandidátní listiny, a stala jsem se tak 1.náhradnicí zvoleného poslance za ODS pro Královéhradecký kraj.

I v dalších svých aktivitách se zaměřuji na problematiku školství, sociální a zdravotní. Od roku 2019 jsem předsedkyní Zdravotnického nadačního fondu města Rychnov nad Kněžnou, který si klade za cíl pomáhat s personální stabilizací rychnovské nemocnice skrz stipendijní program pro absolventy zdravotnických škol a prioritním cílem je zejména zkvalitnění pobytu pacientů. Více než dvacetpět let také aktivně spolupracuji s Českým červeným křížem.

V letošních krajských volbách posílím kandidátní listinu pod hlavičkou SILNÍ LÍDŘI pro kraj ze 6.pozice. Moje motto zůstává stejné: „Jsou za mnou vidět výsledky! “