Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jiří Tůma

předseda oblastního sdružení

Vladimír Benák

místopředseda oblastního sdružení

Ivo Muthsam

místopředseda oblastního sdružení

Norbert Salvender

místopředseda oblastního sdružení

Veronika Bartošová

členka oblastní rady

Jiří Hanuš

člen oblastní rady

Josef Horák

člen oblastní rady

Luboš Mottl

člen oblastní rady