Norbert Salvender

člen oblastní rady
předseda místního sdružení

Životopis

Norbert SALVENDER

 

Je mi 59 let, jsem rozvedený, mám 20-ti letého syna. Pocházím z rodiny pronásledované nacisty i komunisty. Patřím mezi ty, kteří jako první v listopadu 1989 v Dobrušce otevřeně projevili odpor proti komunistickému řízení a organizaci společnosti. Odpor proti autoritářství, diktatuře, mi zůstal. Studovat jsem původně nesměl vůbec, po jednom roce na SOU v Opočně jsem byl přijat ke studiu na veterinární škole v Hradci Králové, kde jsem maturoval v roce 1979. V letech 1989 až 1992 jsem byl členem městského zastupitelstva zde v Dobrušce. Do roku 1991 jsem byl veterinárním technikem. Mám tak vědomosti i praktické zkušenosti jak v oblasti zemědělství, tak i životního prostředí. Od roku 1992 do roku 2011, po absolvování studií na Obchodní akademii, jsem pracoval na Finančním úřadě v Rychnově nad Kněžnou, kde jsem prošel téměř všemi pozicemi odborných referentů, ve správě i kontrole DPH, na kontrolním oddělení právnických osob, oceňování majetků i podniků, správě daní a na registracích. V roce 2011 jsem odešel, protože se musel postarat o těžce nemocnou matku a naskytla se mi možnost živit se dál jako živnostník při zužitkovávání rozsáhlé praxe, kterou jsem na finančním úřadu získal. Absolvoval jsem nejrůznější školení pod Ministerstvem financí. Nyní vedu správu, údržbu, administrativu a účetnictví pro rozsáhlý soubor bytů v Hradci Králové a v Praze. Absolvoval jsem studijní kurzy Akademie sociálního umění, kde jsem získal vědomosti, znalosti a praktické zkušenosti při péči o sociálně i zdravotně hendikepované osoby. Jsem předsedou Klubu sportovních potápěčů v Dobrušce a členem kontrolní komise prezidia Svazu českých potápěčů, člena celosvětové organizace CMAS. Jsem zakládajícím členem ODS a předsedou místní organizace od jejího založení. Jsem místopředsedou oblastní (okresní) rady ODS a stálým delegátem Královéhradeckého regionálního sněmu ODS. Patřím spíš ke konzervativnímu směru v ODS. Radou i podporou jsem byl k dispozici všem starostům i ostatním členům dobrušského zastupitelstva, delegovaným i zvoleným za ODS, a nejen jim. Po celý život, a hlavně v letech 2011 až 2016 jsem se staral, ve spolupráci s terénními a sociálními službami, o matku v invalidním důchodu. Mám tak opravdu zažité potřeby seniorů a vím, co je pro ně nutné. Své zkušenosti a znalosti nabízím k rozvoji města, k životnímu prostředí, k dobrému rozvoji mezilidských vztahů, fungování úřadů a institucí, ke sportovním i kulturním aktivitám, financování i kontrole hospodaření a k zajišťování zdravotních a sociálních služeb.

Co o kandidátovi říká volební lídr Petr Poláček:

Náš další kandidát je jedním ze dvou členů ODS na naší kandidátní listině. Je dlouhodobým propagátorem politiky této strany v rámci rychnovského regionu. Zajišťuje nám spolehlivě nezbytný potřebný servis související s volební agendou.Má dlouhodobé zkušenosti z finančních operací, účetnictví a sociální oblasti, když se dlouhodobě obětavě staral o svou matku. V těchto oblastech je určitě přínosem pro naši kandidátní listinu. Vyzdvihl bych též jeho nenápadnou, ale o to více potřebnou činnost v rámci Klubu sportovních potápěčů v Dobrušce. Několik desítek let organizuje a též fyzicky i provádí pravidelné čištění dobrušského bazenu. Šetří tím městu nemalé finanční prostředky, které by se za tyto práce muselo vynakládat.Petr Poláček