Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jakub Stárek

předseda oblastního sdružení

Josef Strach

1. místopředseda oblastního sdružení

Vladimír Hrabánek

místopředseda oblastního sdružení

Václav Kožený

místopředseda oblastního sdružení

Simona Nesvadbová

místopředsedkyně oblastního sdružení

Pavel Bém

člen oblastní rady

Jan Bosák

člen oblastní rady

Zdeněk Hlinský

člen oblastní rady

Ondřej Matěj Hrubeš

člen oblastní rady

Jiří Lorman

člen oblastní rady

Dita Petrová

členka oblastní rady