MUDr. Michal Bednář

člen oblastní rady
člen místního sdružení

Životopis

MUDr. Michal Bednář se narodil 24. 3. 1963 v Praze. Vystudoval Gymnázium Na Zatlance v Praze 5, následně I. lékařskou fakultu UK v Praze, kterou dokončil v roce 1987. Po absolutoriu lékařské fakulty se rozhodl pro obor chirurgie. Nejprve pracoval na chirurgickém oddělení v nemocnici Benešově u Prahy, od roku 1990 na II. chirurgické klinice I. lékařské fakulty UK v Praze 2. V březnu roku 1995 otevřel privátní chirurgickou praxi v Praze 5, v domě, kde bydlí a byl vrácen v restituci v roce 1992. Svoje chirurgické znalosti si však trvale zdokonaluje i účastí na práci na chirurgické klinice FNKV v Praze 10, kde se pravidelně zapojuje do pohotovostních služeb, většinou 1x týdně, od listopadu 1995.

V ODS je řádným členem od roku 2000. Nyní působí v MS Klamovka. V březnu 2014 se stal zastupitelem MČ Praha 5  a od podzimu téhož roku je již zastupitelem celé funkční období. Má rád kulturu a zajímá se o obnovu památek. Je proto od počátku volebního období i členem komise pro kulturu a obnovu památek MČ Praha 5. V současné době zastává v zastupitelstvu funkce: předseda komise pro kulturu a obnovu památek, místopředseda komise sociální a zdravotní, člen komise pro podnikání a zahraniční .

Je ženatý, má 3 děti t. j. syna a 2 dcery. Manželka je rovněž lékařkou, a tak má možnost problematiku medicíny probírat společně i doma.

Má rád kulturu obecně, zejména pak hudbu, malířství a památky. Jeho celoživotním koníčkem je pak i obnova objektu na Praze 5, kde bydlí a má i vlastní ordinaci. V roce 2009 tento objekt dostal statut nemovité kulturní památky.

Dalšími koníčky je pak i cestování, cyklistika a v posledních letech běžky.

Je evangelík, člen sboru ČCE U Salvátora na Praze 1.