Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Karel Hanzlík

předseda oblastního sdružení

Lukáš Herold

1. místopředseda oblastního sdružení

Zdeněk Doležal

místopředseda oblastního sdružení

Pavel Klán

místopředseda oblastního sdružení

David Nechvátal

místopředseda oblastního sdružení

Jan Panenka

místopředseda oblastního sdružení

Michal Bednář

člen oblastní rady

Jakub Blažek

člen oblastní rady

Miroslav Čížek

člen oblastní rady

Martin Frélich

člen oblastní rady

Miroslav Knotek

člen oblastní rady

Pavel Nauš

člen oblastní rady

Robert Pořízek

člen oblastní rady

Kateřina Ranná

členka oblastní rady

Miroslav Škaloud

člen oblastní rady

David Vojtěch

člen oblastní rady

Renáta Zajíčková

členka oblastní rady