Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Lucie Kubesa

předsedkyně oblastního sdružení

Jan Beran

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Jindřich

místopředseda oblastního sdružení

Martin Langmajer

místopředseda oblastního sdružení

Daniel Neumann

místopředseda oblastního sdružení

Jan Svátek

místopředseda oblastního sdružení

Pavel Klega

člen oblastní rady