Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Lucie Prinzová

předsedkyně oblastního sdružení

Michal Frauenterka

místopředseda oblastního sdružení

Martin Langmajer

místopředseda oblastního sdružení

Daniel Neumann

místopředseda oblastního sdružení

Miroslava Pašková

místopředsedkyně oblastního sdružení

Jan Svátek

místopředseda oblastního sdružení

Jaroslav Tošil

místopředseda oblastního sdružení