Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

František Ševít

předseda oblastního sdružení

Lucie Prinzová

místopředsedkyně oblastního sdružení

Jan Svátek

místopředseda oblastního sdružení

Jan Beran

člen oblastní rady

Michal Habart

člen oblastní rady

Martin Langmajer

člen oblastní rady

Daniel Neumann

člen oblastní rady

Jaroslav Tošil

člen oblastní rady

Petr Třeštík

člen oblastní rady